Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2018
Senaste Nytt

Möte om HH-järnvägen i Jönköping

Förläng Ostlänken till Jönköping för att skapa en större arbetsmarknadsregion. Det poängterade Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköping (C), när hon nyligen träffade infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Jönköping Energi
Foto: Jönköping Energi
Publicerad av
Christer Wiik - 13 feb 2017

Den 10 februari träffade en delegation från Jönköping och Tranås infrastrukturministern för ett samtal runt höghastighetsjärnvägen och dess betydelse för regionen.

− Det var ett mycket bra samtal där vi fick möjlighet att belysa vikten av satsningen och betydelsen av att Jönköping blir en del av systemet, säger Ann-Marie Nilsson.

Genom att förlänga Ostlänken till Jönköping som en inledande etapp binder man ihop städer och tillväxtregioner som i dag saknar snabba järnvägsförbindelser. Det är också så man skapar större arbetsmarknadsregioner. Det timslånga mötet var viktigt för att signalera hur Jönköping och Tranås ser på utbyggnaden och hur betydelsefull en satsning på ny järnväg i Sverige är.

− Under samtalet med infrastrukturministern diskuterades också finansieringen, som är avgörande för att projektet i sin helhet ska kunna genomföras inom överskådlig tid. Det gäller att tänka nytt kring finansieringsfrågan. Det påtalade vi för ministern, fortsätter Ann-Marie Nilsson.

Just nu utreder Finansdepartementet frågan om finansiering, en utredning som förväntas presenteras i slutet av februari. 

− Vi ser framemot att få ta del av den, säger Ann-Marie Nilsson.

Förläng Ostlänken till Jönköping för att få större samhällsnyttor. Det var ett av budskapen när delegationen från Jönköping nyligen träffade infrastrukturministern. Foto: Jönköping Energi

Annons