Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 24 2018
Senaste Nytt

”Framtidsoptimism hos företag inom Greater Copenhagen”

Näringslivet i Greater Copenhagen ser positivt på den ekonomiska utvecklingen det närmaste året. Fler än hälften företagen tror att deras omsättning kommer att öka de kommande tolv månaderna. En fjärdedel av företagen förväntar sig även en ökning av investeringsnivån samt antal anställda.  Det skriver Sydsvenska Industri-  och Handelskammaren i ett pressmeddelande.
 

Foto: Jan Erik Ebbesson
Foto: Jan Erik Ebbesson
Publicerad av
Christer Wiik - 08 feb 2017

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tillsammans med Dansk Erhverv genomfört en konjunkturanalys i syfte att fastställa företags förväntningar på den ekonomiska utvecklingen i regionen. Jämfört med övriga Danmark är företagen i Greater Copenhagen mer optimistiska, vilket understryker regionens roll som draglok. Greater Copenhagen inkluderar Skåne , Region Hovedstaden samt Region Sjælland.

I jämförelse med motsvarande undersökning för drygt ett år sedan, går det att urskilja att företagen är något mindre optimistiskt inställda till omsättnings- och investeringsnivån. Detta hänger troligtvis ihop med att den politiska osäkerheten har ökat under året.
- Men resultaten visar att konjunkturuppgången i Greater Copenhagen står på en stabil grund. sägerNiels Milling, Underdirektør i Dansk Erhverv.

- Vi ser också att företagen på den svenska sidan av regionen är mer optimistiska. I Skåne tror två av tre företagare att omsättningen kommer att stiga under det närmaste året, säger Pernilla Johansson, Chefekonom på Handelskammaren.

Pernilla Johansson är chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren och doktor i nationalekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon har ett förflutet på både Riksbanken och Finansdepartementet.

 

Annons