Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 19 2018
Senaste Nytt

Förbättrad tågtrafik mellan Stockholm-Uppsala

De närmaste åren kommer tågtrafiken i Mälardalen att utvecklas och för Uppsalas del förväntas det ge fler resmöjligheter mellan Uppsala och Stockholm. Det framgår av det inriktningsbeslut som kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala fattade vid sammanträdet 6 februari.

 

Uppsala Centralstation. Foto: Christer Wiik
Uppsala Centralstation. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 07 feb 2017

– Samverkan om tågtrafiken finns sedan länge mellan länen i Mälardalen och genom inriktningsbeslutet har vi nu skapat förutsättningarna för en förbättrad tågtrafik på sträckan Uppsala – Stockholm, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Redan i höst tar vi ett viktigt steg i och med att den nya pendlarbiljetten Movingo introduceras. Med en Movigobiljett kan resenären välja fritt mellan SL-pendeln och SJ:s regionaltåg. Dessutom ingår all UL- och SL-trafik, säger Bertil Kinnunen.

– För den framtida tågtrafiken på sträckan Uppsala – Stockholm är en viktig utgångspunkt att slå vakt om och utveckla hela nuvarande trafikupplägg som är en kombination av kommersiell och upphandlad trafik, säger Bertil Kinnunen.

MÄLAB är ett samarbete mellan sex län om den gränsöverskridande kollektivtrafiken i Mälardalen. I ett tidigare samverkansavtal har MÄLAB:s ägare tidigare kommit överens om inriktning för den storregionala regiontågtrafiken. Tågtrafiken på sträckan Uppsala – Stockholm ska enligt samverkansavtalet utredas särskilt och för det fortsatta arbetet har nu kollektivtrafiknämnden fattat ett inriktningsbeslut.

MÄLAB:s ägare är Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Annons

Annons

Annons