Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Farlederna till Göteborgs Hamn bör fördjupas

Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 jan 2017

OECD:s transportenhet, International Transport Forum (ITF), publicerade tidigare under dagen en ny rapport om hur de allt större godsfartygen påverkar svensk handel – The Impact of Megaships. Rapporten slår bland annat fast att farlederna in till Göteborgs Hamn bör fördjupas för att säkra landets export och import. 

– Sverige är med sina långa kuster helt beroende av sjöfart för internationell handel. En stor del av godsflödena går via Göteborgs Hamn, som också är den enda med direkttrafik för containersjöfart i Sverige. Vår rapport visar att kapaciteten måste stärkas för att svensk industri även fortsatt ska ha tillgång till en stark internationell storhamn, säger Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD. 

Farleder flaskhals redan idagEnligt rapporten utgör farlederna redan idag en begränsning. De största containerfartygen, de som ofta står för direkttrafiken till andra världsdelar, får begränsningar på lasten. Vissa fartyg kommer inte in till Göteborg, och därmed inte till Sverige, utan får vända på kontinenten.

– Det betyder mycket att OECD så tydligt markerar Göteborgs Hamns nationella betydelse. Deras slutsatser om farledsfördjupning stämmer väl med Trafikverkets utredningar. Nu finns ett gediget underlag för att investeringen ska prioriteras av regeringen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.  OECD riktar också kritik mot Sverige för avsaknaden av en nationell hamnpolitik.

– Det är viktigt med en nationell samsyn på investeringar i hamn och sjöfart, särskilt i ett sjöfartsberoende land som Sverige. Göteborgs Hamns strategiska roll som landets port till världen bör erkännas i större utsträckning, säger Olaf Merk.