Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Stockholmarna jobbpendlar mer än de har semester

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 maj 2012

Stockholms län är en av Europas snabbast växande regioner och en attraktiv plats för företagsetableringar. Samtidigt finns det moln på himlen. En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att stockholmarna tillbringar över sex arbetsveckor om året på att resa fram och tillbaka till jobbet, vilket är 2,5 veckor mer än genomsnittssvensken.

Köerna i trafiken, tågförseningar och fullpackade tunnelbanor har ett pris i form av förlorad tid. Beräkningarna innebär att den genomsnittlige stockholmaren på grund av köer och brister i infrastrukturen tvingas att använda mer än ett år av sitt arbetsliv bara till att ta sig till och från jobbet.

– Det mest effektiva sättet att utnyttja det begränsade utrymmet för trafiken i huvudstadsregionen är att bygga ut kollektivtrafiken. Framför allt tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg som kan transportera många människor snabbt. En fungerande infrastruktur i regionen – exempelvis en fortsatt utbyggnad av tunnelbanan – ställer krav på lokala och regionala beslutsfattare. Men det måste också finnas ett tydligt statligt engagemang, inte minst vad gäller finansieringen, säger Stockholms Handelskammares vd Maria Rankka.

– För att förbättra kommunikationerna behövs det även andra finansieringslösningar där det privata och offentliga samverkar i högre utsträckning, säger Maria Rankka.

Handelskammarens förslag i är korthet att bygga ut tunnelbanan, pendeltåg och regionaltåg. Staten bör ta ett finansieringsansvar för tunnelbaneutbyggnaden. I första hand till Nacka, Nya Karolinska och Täby. Staten måste ta ett större ansvar för huvudstadsregionens transportinfrastruktur. Samt att det behövs andra finansieringslösningar än statliga och kommunala anslag, såsom OPS (offentlig-privat-samverkan) och även brukaravgifter.