Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Kapellskärs hamn får byggas om

Visionsbild över Kapellskärs hamn efter ombyggnaden. Bild: Stockholms Hamnar
Visionsbild över Kapellskärs hamn efter ombyggnaden. Bild: Stockholms Hamnar
Publicerad av
Henrik Ståhl - 24 maj 2012

Mark- och miljödomstolen meddelade idag en positiv dom gällande miljötillstånd för utvecklingen av Kapellskärs hamn. Stockholms Hamnar kan nu fortsätta planeringen av hamnutvecklingen.

– Vi välkomnar dagens besked från domstolen, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande. Nu får vi möjlighet att utveckla Kapellskärs hamn till en modern hamn med förbättrad effektivitet och säkerhet. Kapellskärs hamn ska byggas om och få en ny pir med två färjelägen. Totalt får hamnen fem kajlägen för gods- och passagerartrafik till länder inom Östersjöregionen. Dessutom blir det förbättringar av hamnplanen med en bättre trafiklösning samt en ny hamn för lotsarna. Anläggningarna för el, vatten och mottagning av fartygens avloppsvatten – Kapellskärs hamn är mycket viktig för godsflödet i regionen, säger Johan Castwall. Efter ombyggnaderna gör vi det möjligt för framtidens fartyg att anlöpa hamnen. Domstolen gav Stockholms Hamnar tillstånd för hamndrift och vattenverksamhet samt fastställde de villkor som ska gälla för bland annat hamnens bullernivåer. Enligt planerna ska Stockholms Hamnar börja med ombyggnaderna under 2013 och kommer att inviga den nya hamnen under 2015.