Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Allt fler grannar positiva till Landvetter

Foto: Bo Håkansson
Foto: Bo Håkansson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 apr 2012

83 procent av Göteborg Landvetter Airports grannar är positivt inställda till flygplatsen. Åtta av tio trivs också med sitt boende nära flygplatsen. Det visar den enkätundersökning som för tredje året i rad har genomförts bland Landvetters grannar.

Både när det gäller grannarnas generella inställning till flygplatsen och hur väl de trivs med sitt boende visar undersökningen en ökning av andelen positiva svar jämfört med tidigare år. – Det är naturligtvis väldigt roligt att se att vi har så många grannar som är positiva till oss och att andelen som är positiva tenderar att bli större, säger Maria Gelin, miljöchef på Göteborg Landvetter Airport.

En mycket stor andel av grannarna anser att Landvetter har en viktig roll att spela i samhället. Hela 96 procent anser att flygplatsen är viktig för regionens utveckling och 91 procent anser att den är viktig för jobben i regionen. Sju av tio svarar också att de själva skulle kunna tänka sig att arbeta på flygplatsen.

En central del av enkätundersökningen ägnas åt flygplatsens miljöarbete. Cirka sju av tio grannar är nöjda med hur Landvetter arbetar för att minska flygets påverkan samt med flygplatsens aktiva arbete för att minska sina egna utsläpp till vatten, mark och luft. Vid en jämförelse mellan åren har andelen grannar som är nöjda med flygplatsens miljöarbete ökat. Drygt hälften av respondenterna anser också att flygplatsen arbetar aktivt för att skapa en bra miljö för grannarna.