Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Kvinnor och kommuner kör klimatbättre bilar

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 apr 2012

Sverige behöver inte längre stå i EU:s skamvrå för hur mycket våra nya bilar släpper ut, till stor del tack vare kvinnornas bilval. Det visar den årliga sammanställningen av nya bilars klimatpåverkan som Trafikverket och Konsumentverket gör.

Men minskningen räcker inte för att nå miljömålen när trafiken samtidigt ökar.

De drygt 300 000 personbilar som nyregistrerades i Sverige under 2011 släpper i genomsnitt ut 144 gram koldioxid per kilometer. Det är en minskning med 5,9 procent jämfört med året innan. På sex år har den svenska nybilsparken därmed gått från att vara Europas miljövärsting med utsläpp på 194 g/km till att släppa ut bara strax över EU-genomsnittet.

– Vi är på rätt väg men det finns stor potential att minska utsläppen ytterligare genom att välja de bränslesnålare alternativ som redan finns på marknaden. Då är det väldigt bra att vissa grupper går före, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Kvinnornas nya bilar släpper i genomsnitt ut nio gram mindre per kilometer än männens nya bilar. Störst skillnad mellan mäns och kvinnors bilar hittar man i Storfors i Värmland. De svenska kommunernas nya bilar släpper ut ännu lite mindre, delvis tack vare ett större inslag av gas- och etanoldrivna fordon i kommunernas bilpark.

Statistiken avlivar dessutom föreställningen om att det bara är i storstan kunderna är klimatmedvetna. De tre kommuner där invånarna väljer bilar som släpper ut minst är Forshaga och Hammarö i Värmland och Vänersborg i Västra Götaland. Bland länen är Gotland klimatbäst vad gäller nya bilar. För de kommunägda bilarna tar skånska Perstorp täten om utsläppen räknas enligt EU:s metod. Räknar man in den fulla klimatnyttan av etanol och biogas är kommunbilarna i Kristianstad bäst.

Trots den markanta minskningen av nya bilars utsläpp sjönk vägtrafikens totala utsläpp bara marginellt under 2011. Jämfört med basåret 1990 har vägtrafikens utsläpp tvärtom stigit med nio procent eller 1.5 miljoner ton koldioxid. Förklaringen är att trafiken, särskilt den tunga trafiken, samtidigt har ökat.

– Bilindustrin har gjort stora framsteg genom att ta fram miljömässigt bättre modeller. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter mot energieffektivare bilar med mindre utsläpp. Men för att klara de långsiktiga klimatmålen måste vi skapa nya transportlösningar och samhällsplanering som ger städer med god tillgänglighet utan bilberoende, säger Trafikverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Minskningen av nya bilars utsläpp beror på delvis på att försäljningen av snåla dieselbilar har ökat kraftigt. Däremot har försäljningen av bilar som drivs med förnybara bränslen som etanol och biogas minskat. För bilar som drivs med fossila bränslen som bensin och diesel står utsläppen i direkt proportion till bränsleförbrukningen eftersom koldioxid inte går att få bort med avgasrening – ju törstigare bil desto större utsläpp.

Ett utsläpp om 144 g/km, det vill säga 1,44 kilo per mil, innebär att en genomsnittlig ny bil släpper ut 178 kilo koldioxid på en resa tur och retur Stockholm – Malmö.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons