Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Nya regler för motorcyklar

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Henrik Ståhl - 12 apr 2012

I år är det sista året som 21-åringar kan skaffa sig ett mc-körkort med obegränsad rätt att köra alla typer av motorcyklar, så kallad A-behörighet. Från och med 19 januari 2013 höjs åldersgränsen från 21 till 24 år (om man inte tidigare haft någon A-behörighet). Samtidigt införs den nya körkortsbehörigheten A2 för mellanstora motorcyklar.

Bakgrunden till de nya reglerna är EU-bestämmelser som börjar tillämpas i hela Europa 19 januari 2013 (det så kallade tredje körkortsdirektivet). Man vill därigenom skapa bättre förutsättningar för en gemensam transportpolitik, förbättrad trafiksäkerhet och att underlätta den fria rörligheten.

Genomgående för de nya körkortsbestämmelserna är ett tydligare användande av principen "stegvist tillträde". Det innebär att en förare med ökad ålder och erfarenhet stegvis får tillträde till de motorstarkare alternativen inom en fordonskategori. Det är också orsaken till införandet av körkorsbehörigheten A2.

Behörigheten A2 är ett mellanting mellan dagens behörighet A1 (lätt motorcykel) och behörighet A. Åldergränsen för A2 kommer att vara 18 år och behörigheten omfattar motorcyklar med en nettoeffekt på högst 35 kilowatt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Samtidigt som behörigheten A2 införs försvinner den nuvarande behörighet A med begränsad effekt (max 25 kW).

Trots den höjda åldersgränsen till 24 år införs möjligheten att få obegränsad A-behörighet redan vid 20 års ålder. Villkoret är att personen haft behörigheten A2 i minst två års tid. Två års erfarenhet uppväger den högre åldersgränsen för den som saknar erfarenhet av A2. Den som har A2 måste oavsett ålder alltid göra ett godkänt körprov på Trafikverket för att få behörighet A.

– Motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Jag både hoppas och tror att de nya reglerna kan ge effekt i form av minskat antal mc-olyckor, säger Olof Stenlund, projektledare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

De körkort som utfärdas före den 19 januari 2013 fortsätter gälla enligt de förutsättningar som gällde vid själva utfärdandetidpunkten. Körkort med behörigheten A begränsad kommer alltså att gälla även efter den 19 januari 2013 med begränsningen enligt de förutsättningar som gällde när körkortet utfärdades.

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons