Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, nov, 14 2018
Senaste Nytt

Minskade utsläpp från nya bilar

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 mar 2012

Trafikverket publicerade nyligen en rapport om utsläppen av koldioxid från vägtrafiken. I rapporten konstateras att utsläppen från hela personbilsflottan har minskat sedan 1990 trots att trafiken har ökat. Detta har skett tack vare energieffektivare bilar, ökad andel biobränslen och ökad andel dieslar. Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat med 34 procent sedan 1990.

Nya bilar släpper idag ut i genomsnitt 142 g/km enligt EU-normen, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2010.

– Det är mycket glädjande att koldioxidutsläppen från hela personbilstrafiken minskar. En viktig förklaring är att utsläppen från de nya bilar som kommer ut på marknaden har sjunkit i rekordfart under senare år. Under perioden 2005-2011 minskade de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar med 27 procent samtidigt som dieselandelen ökade från 10 till 62 procent. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en jämförbar bensindriven bil, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden. Enligt rapporten ökade andelen biodrivmedel inom vägtransportsektorn från 5,6 procent till 6,5 procent 2011, vilket resulterade i en minskning av koldioxidutsläppen med drygt 220 000 ton. Ökningen beror framför allt på ökad inblandning av biodiesel. – Dieselandelen i Sverige nådde en ny rekordnivå i februari då två av tre nya bilar var dieslar. Att allt fler dieselbilar klassas som miljöbilar visar på den positiva utveckling som har skett med dieselmotorn. Samtidigt är det viktigt och komma ihåg att en dieselmotor inte behöver betyda fossila bränslen. Dieselbilar kan nämligen utan modifieringar köras på syntetisk diesel från biomassa och innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnybara drivmedel, säger Bertil Moldén.

 

Annons

Annons