Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Sveriges Åkeriföretag positiv till förslag

Foto: Scania
Foto: Scania
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 mar 2012

Sveriges Åkeriföretag ser positivt på den rapport som presenterats från Trafikutskottets uppföljningsgrupp och som handlar om bättre tillsyn av lastbilstransporterna.

– Vi är glada att Trafikutskottet tagit till sig våra synpunkter. Vi delar deras bedömningar på flera punkter och ser fram emot att dessa ligger till grund för kommande utvecklingsarbete i syfte att komma tillrätta med de accelererande problem som svensk åkerinäring har att tackla, säger Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag.

Tillsynen av näringen och samordningen mellan tillsynsmyndigheterna har länge varit under all kritik, något som nu Trafikutskottet tydligt markerat.

Sveriges Åkeriföretag ser vidare positivt på att åklagarmyndigheterna påbörjat ett arbete med att komma tillrätta med överträdelser av kör- och vilotider och otillåten cabotage. Att förse polisen med bättre verktyg för att underlätta arbetet med till exempel tillsyn, klampning och EU-harmoniserade bötesnivåer ser Sveriges Åkeriföretag som ett framsteg.

– Jag menar att man nu bevisat att man tar våra utmaningar när det gäller de marknadsstörningar som vi upplever på stort allvar och jag hoppas att rapporten kommer att ligga till grund för Trafikutskottets vidare arbete, säger Johan Lindström.