Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Miljonbesparingar för företag som håller hastigheten

Foto: Dan Boman
Foto: Dan Boman
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 feb 2012

Företag som arbetat systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan har gjort en besparing på drygt 80 miljoner kronor och 19 000 ton koldioxid. Det visar Trafikverkets årliga hastighetsmätning av yrkestrafiken.

Trafikverket arbetar för att fler ska hålla hastighetsgränserna och har därför satsat på att tillsammans med branscherna åkeri-, buss- och taxi och enskilda företag få ner hastigheterna. Resultatet från 2011 års hastighetsmätningar visar att Trafikverkets 65 utvalda samarbetsföretag håller de tillåtna hastigheterna bättre än övriga företag som registrerats i mätningarna.

– Hastigheterna för tung trafik fortsätter nedåt och hastigheterna för trafiken totalt sett har gått ner ännu mer vilket innebär att det totalt sett ser mycket positivt ut, men det finns självklart fortfarande mycket att göra, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Mätningarna visar att de företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan når bättre resultat. Det företag som bäst lyckas hålla tillåten hastighet gör det med 94 procent. Detta kan jämföras med övriga företag som håller tillåten hastighet med 51 procent.

Trafikverkets samarbetsföretag har släppt ut 19 000 ton mindre koldioxid och haft drygt 80 miljoner kronor lägre bränslekostnad än de övriga företagen i mätningen.

– Varje fordon som kör för fort är ett problem. Varje förare utsätter sin omvärld för större fara och förbrukar mer bränsle än nödvändigt. Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle, enligt Trafikverkets bedömning, upp till 15 människoliv räddas och drygt 230 000 ton koldioxid sparas varje år. Samtidigt skulle företagen spara över 1,1 miljard kronor per år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen, säger Claes Tingvall.

Annons