Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Posten flaggar för stor omställning

Foto: Postnord
Foto: Postnord
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2012

Svensk-danska Postnord, Postens moderbolag, redovisar en rejäl vinstökning för fjolåret men flaggar samtidigt för en stor omställning som ska anpassa verksamheten till marknadsutvecklingen.

I bokslutskommunikén skriver Postnord att omställningen "kommer att påverka många" och att den kommer att leda till "betydande omstruktureringskostnader av engångskaraktär" under 2012 och 2013.

Den nya koncernstrategin innebär bland annat att Postnords personalstyrka ska fortsätta att bantas kraftigt.

- De senaste åren har vi minskat med mellan 1 500 och 3 000 personer. Vi gör den bedömningen för 2012 att vi kommer att ha ungefär samma utveckling, säger vd Lars Idermark.

På frågan hur många som kommer att sägas upp svarar han:

-Givetvis kommer det också bli så att medarbetare berörs, allt kan vi inte ha genom naturlig avgång. Men det kan vi inte svara på i dag, det får vi återkomma till.

Postnord hade vid det senaste årsskiftet cirka 41 000 anställda, vilket är 2 400 färre än ett år tidigare.

De fortsatta neddragningarna ska enligt Idermark ske "ganska jämnt i koncernen", i både Danmark och Sverige.

- Hela branschen står inför en väldigt stor förändring. Vi ser att trenden accelererar under kommande år. Det försöker vi hantera på ett förnuftigt och riktigt sätt, säger han.

TT: Betyder det att det blir ytterligare neddragningar 2013?

- Man kan aldrig utesluta det.

Lars Idermark understryker att Postnord även ska investera kraftigt, bortåt 7-8 miljarder kronor under tre år, bland annat i en ny terminalstruktur. Ägarna, svenska och danska staten, ska inte behöva skjuta till några pengar, men Postnord kommer att öka sin skuldsättning.

På frågan om vad en börsnotering skulle betyda svarar han:

- Mitt uppdrag är att se till att vi blir börsmässiga. Sedan får ägarna avgöra när de tycker att det är lämpligt att introducera oss.

Vinsten före skatt blev 1,7 miljarder kronor 2011, jämfört med 1,3 miljarder året före, vilket vd Lars Idermark beskriver som "ett tillfredsställande resultat", givet marknadsläget. Omsättningen sjönk med 5 procent till 39,5 miljarder kronor.

"Trots ett förbättrat resultat är den underliggande lönsamheten under press och behovet av omställning av Postnords verksamhet är stort under de nästföljande åren. Därtill är konjunkturutvecklingen för 2012 behäftad med stor osäkerhet", skriver Idermark i rapporten.

Styrelsen föreslår att utdelningen till ägarna sänks kraftigt till 368 miljoner kronor, från 1 miljard kronor året före.

Det är de minskade brevvolymerna som är Postnords huvudvärk. Idermark räknar med en kraftig volymnedgång under kommande år i såväl Danmark som Sverige.

Den planerade omställningen omfattar "betydande" investeringar i produktion och infrastruktur i brevverksamheten, satsningar som ska öka flexibilitet, effektivitet och lönsamhet, enligt Idermark.

Den ska också förbereda Postnord för en börsnotering eller, som bolaget uttrycker det, "ge beredskap inför ett eventuellt ägarbeslut i denna riktning".

(TT)