Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Trafikverket studerar tunnelkörning

Bild: Trafikverket
Bild: Trafikverket
Publicerad av
Tommy Ekholm - 31 jan 2012

Cirka 18 kilometer av Förbifart Stockholm kommer att bestå av tunnlar. I ett nytt projekt ska Trafikverket genomföra test för att se hur människor reagerar när de kör i långa tunnlar. Tanken är att det gäller att motverka den monotoni och oro som en del människor kan känna vid färd under jord. Testerna ska utföras i en avancerad simulator på VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut.24 försökspersoner ska få göra provkörningar i simulator hos VTI. Detta för att förarnas beteende ska registreras och analyseras och försökspersonerna får också berätta hur de upplevde körningarna. – Lösningen är rätt gestaltning. Arkitekter har funderat över hur man inreder tunneln så att den känns intressant och trygg att färdas i. Men fungerar det som vi tänkt? Det prövar vi nu genom att placera testpersoner i en stor ”låda”, försedd med stora bildskärmar i tre dimensioner. Testpersonerna kör själva ”sin” bil under mycket realistiska förhållanden, säger Nils Outters, Trafikverkets projekteringsledare för tunnlar.En intressant och växlande gestaltning ska hjälpa föraren att orientera sig och hålla sig alert under jord. På samma gång får inte utformningen vara distraherande på ett sätt som äventyrar trafiksäkerheten.– Vi går en balansgång. För det är skillnad på trygghet och säkerhet. Trygghet är en subjektiv upplevelse medan säkerhet kan mätas objektivt. Det som känns tryggt behöver alltså inte vara säkert och vice versa. Och säkerheten kan vi inte tumma på, säger Nils Outters. Test nummer ett ska undersöka gestaltningens inverkan på föraren och körningen när föraren kör gestaltningsprogrammet. Andra gången helt utan färg- och formgivning i ett grått rör med en enkel, rak belysning. Förarens beteende och reaktioner ska registreras och analyseras i de båda situationerna vilka sedan jämförs.I test nummer två så prövas den tänkta gestaltningen, men nu släpps medtrafikanter in i simulationen. Anledningen till detta är att mäta trafikantens beteende och förmåga att samverka i en trafiksituation.– I båda fallen får förarna redogöra för sina subjektiva upplevelser av orientering, variation, skyltning och trygghetskänsla. Samtidigt mäts prestationerna och handlingarna objektivt i simulatorn. Till och med ögonrörelserna registreras av kameror, säger Nils Outters. Simulatorstudien ska slutrapporteras innan sommaren.

Annons

Annons

Annons