Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

LFV effektiviserar militär flygtrafikledning

Foto: LFV
Foto: LFV
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 sep 2011

LFV:s dotterbolag LFV Aviation Consulting har tillsammans med BAE Systems, Indra och Altran Praxis i stark konkurrens blivit utvalda av det brittiska försvarsdepartementet att gå vidare i det långsiktiga projektet Marshall. Syftet är att effektivisera den militära flygtrafikledningen i Storbritannien. Projekt Marshall, som sträcker sig över två decennier, syftar till att ge en ökad integration av flygtrafiktjänst och effektivisera torn- och terminaltjänster. Projektet kommer att omfatta Storbritanniens alla inhemska och utländska baser. Konsortiet leds av BAE Systems och kommer att till Försvarsmakten säkerställa utvecklingen av kostnadseffektiva lösningar, som skall bidra till att en övergång från dagens system till det framtida systemet sker friktionsfritt. Man kommer också att se till att befintlig omodern utrustning byts ut mot moderna lösningar, där man kan se fördelar med en civil/militär integrering. Allt skall bidra till att den brittiska försvarsmakten får en mer kostnadseffektiv styrning av verksamheten. – Vi har verkligen fått ett erkännande för allt det arbete vi lagt ner i att effektivisera vår verksamhet här i Sverige genom åren, säger Lasse Håkansson, vd för LFV Aviation Consulting. Det känns jättekul och spännande. Projektet går nu in i en fas där de tre utvalda konsortierna arbetar fram sina modeller för hur effektiviseringen av den brittiska försvarsmaktens skall gå till.