Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

ISG levererar till Norra Länken

Foto: Mikael Ullén
Foto: Mikael Ullén
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 sep 2011

ISG ska, tillsammans med totalentreprenören Tunnelentreprenad AB, projektera och leverera kameror och kamerasystem för både tunnel och ytvägnät på Norra Länken i Stockholm. Till tunneldelen ingår även ett avancerat trafikdetekteringssystem som använder kamerabilden för att utläsa trafikläget, larma för incidenter med mera.

– Nästan 500 kameror från ISG ska övervaka hela tunneln och ytvägnätet. Vid eventuella händelser, som stopp i trafikflöde eller trafikolyckor kommer kamera- och detekteringssystemet automatiskt sända bildsekvenser direkt till Trafikverket och Stockholm stads trafikledningscentral Trafik Stockholm. Där tar operationsledningen beslut om vidare åtgärder, säger Thomas Lilja, vd för ISG.

Med hjälp ett övervakningssystem designat av ISG kommer Norra Länken att säkras så som Södra Länken där ISG:s system idag är installerade och i skarp drift

– För att öka säkerheten ytterligare i projektet Norra Länken kommer delar av detekteringssystemet, som traditionellt bygger på analys av kamerabilder, kompletteras med radardetektorer. ISG:s lösning kan kombinera information från flera olika typer av detekteringssystem, oberoende av teknik, säger Thomas Lilja.

– Det har även visat sig att vi är konkurrenskraftiga utomlands. Just nu levererar ISG lösningar i projekt utanför Sveriges gränser. Bland annat Hvalertunnelen söder om Oslo får snart ett övervakningssystem från ISG, säger Thomas Lilja.