Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Försäljningen av fordonsgas upp 35 procent

Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 aug 2011

SCB:s statistik för första halvåret 2011 visar att leveranserna av fordonsgas uppgick till drygt 585 GWh. En ökning med 35 procent jämfört med förra året. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för över 50 procent.

Tillgången på fordonsgas har kraftigt förbättrats, men fortfarande är efterfrågan på många orter högre än tillgången, inte minst i Stockholm som till största delen försörjts med gas via lastbil. Nu ansluter dock Stockholm Gas allt fler mackar till en helt ny ledning för fordonsgas. Dessutom ökar tillgången på flytande naturgas i området genom AGAs terminal i Nynäshamn.

- Försäljningsökningen av fordonsgas är fantastisk och visar att allt fler bussbolag, taxiförare och bilister nu går över till gas. Det minskar våra utsläpp av växthusgaser och förbättrar vår stadsmiljö, säger Anders Mathiasson, vd på branschorganisationen Energigas Sverige.

Energigas Sverige menar att trots ökningstakten räcker inte gasen till utan fler gasmackar måste byggas där efterfrågan är som störst. Investeringskostnaden i en gasmack är ungefär fyra gånger så stor som en vanlig mack och kräver ett statligt stöd liknande det stöd som drogs in förra året.

- Regeringen har en unik chans att nu återigen ta initiativet till en verklig omställning. Tänk vilken utveckling vi kan få se på försäljningen av fordonsgas, gasbilar och gasbussar om regeringen nu beslutar att stödja investeringar i biogasproduktion och i nya tankställen, säger Anders Mathiasson.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons