Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Jokkmokk bygger ut bredbandet

Foto: IT-Norrbotten
Foto: IT-Norrbotten
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 mar 2011

Jokkmokks kommun bygger ut sitt bredbandsnät. Utbyggnaden beräknas ge ett 100-tal nya anslutningar i flera mellanstora byar. De får nu tillgång till en ny infrastruktur inom it-området.Kommunen har under de år det fanns statliga medel att söka för bredbandsutbyggnaden prioriterat centrala Jokkmokk och de största byarna.– Nu får vi möjlighet att ansluta ytterligare några byar, där det hela tiden funnits efterfrågan, men fram till nu saknats medel, säger Bertil Nordqvist, kommunens it-samordnare.IT Norrbotten, som är det bolag som förvaltar och utvecklar det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet i Norrbotten på uppdrag av länets kommuner.

– Det finns inget intresse från kommersiella aktörer att dra bredband i glesbygd, men för oss är det en överlevnadsfråga att skapa samma möjligheter för alla. Tack vare den utbyggnad som nu sker bidrar vi också till att erbjuda telefonilösningar när det analoga telefonnätet monteras ned, säger Tony Blomqvist, vd för IT Norrbotten.Finansieringen av utbyggnaden sker i huvudsak med investeringsstöd som Jokkmokks kommun med stöd från IT Norrbotten har sökt från EU:s landsbygdsprogram. Stödet fördelas via Jordbruksverket vidare till länsstyrelserna, som tar de lokala besluten.Eftersom det också krävs en offentlig medfinansiering har resterande medel skjutits till i huvudsak från Kommunikationsmyndigheten PTS, som fått extra anslag från regeringen för att stödja bredbandsutbyggnaden i landsbygden.I slutet av maj eller början av juni beräknas grävandet kunna påbörjas och projektet är tänkt att vara avslutat i slutet av nästa år.

Annons

Annons

Annons