Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Resenärer i Citytunneln räknas med videoanalys

Foto: Klas Andersson
Foto: Klas Andersson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 mar 2011

Station Triangeln i den nyinvigda Citytunneln i Malmö har försetts med ny teknik som räknar antalet resenärer som använder stationen. Räkningen sker med sensorer som använder sig av videoanalys som sker lokalt i varje enhet. Eftersom inga bilder registreras eller skickas vidare behövs inget tillstånd för kameraövervakning. Entréerna till den nya Station Triangeln i Malmö har en unik utformning. Ytterskalens stålskelett har klätts med totalt cirka 1 600 glasskivor som fogats samman i ett jättepussel där varje bit har sina unika mått. År 2020 räknar man med att nära 40 000 personer kommer att passera genom stationen. Nu har man installerat ny teknik som ska hålla koll på hur stationen används. – Det är förstås mycket intressant att få bra och tillförlitlig information om hur och när stationen används, säger Inge Melin, på Malmö Stad. Det ger oss värdefull statistik för planering och uppföljning, och möjlighet att på sikt följa flödena i realtid. Dessutom vill vi visa resenärerna hur många som faktiskt använder stationen. Räkningen görs med fyra sensorer som placerats ovanför rulltrapporna, där antalet personer som rör sig in eller ut ur stationen räknas. Sensorerna utgörs av en typ av kamera som arbetar med videoanalys lokalt i varje sensor. Metoden går i korta drag ut på att separera förgrund från bakgrund, att urskilja rörliga objekt av intressant storlek och form samt att följa dem genom bildströmmen. Tekniken är framtagen av företaget Cognimatics i Lund och Infracontrol har stått för leverans och samordning. – Vi har tidigare genomfört ett test av den här tekniken på en gågata i centrala Malmö, säger Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol. Resultaten från försöket var goda och visade att man uppnår mycket hög tillförlitlighet med denna typ av trafikräkning. En fördel med lösningen är att all analys sker direkt i sensorn och att endast mätdata hämtas ur den. Därmed krävs inget tillstånd för kameraövervakning som för andra videobaserade lösningar. Det öppnar nya möjligheter att kunna få bättre information om hur människor rör sig i en stad, eller som i det här fallet på en offentlig plats som en station. – Behovet av flexibla och anpassningsbara lösningar för personräkning i olika miljöer kommer att öka i framtiden, säger Johan Höglund, vd för Infracontrol. Utöver nyttan av att kartlägga flöden innebär det också en möjlighet till ökad trygghet och säkerhet. Med tillförlitlig information om hur många personer som uppehåller sig inom ett visst område, kan till exempel insatser vid en eventuell krissituation underlättas.

Annons

Annons

Annons