Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

YAJ vill ta fram ”Framtidens underhållsdepå”

Bild: YAJ Arkitekter
Bild: YAJ Arkitekter
Bild: YAJ Arkitekter
Bild: YAJ Arkitekter
Publicerad av
Tommy Ekholm - 20 jan 2011

Bygg- och fastighetsbranschens miljöfokus har hittills riktats mot bostäder och kontor. I och med sitt förslag i Jernhusens parallelluppdrag ”Framtidens underhållsdepå” vill YAJ arkitekter vidga branschens miljöambitioner till att även omfatta industribyggnader.I samarbete med Incoord utvecklade de ett industrihallskoncept i form av ett nära nollenergihus med tung stomme i betong, vattenburen golv- och väggvärme via solpaneler och sjö- eller bergvärme, förklimatiserad tilluft samt sensorstyrd självdragsventilation via motoriserade takfönster.Jernhusens målsättning med parallelluppdraget var att skapa koncept för miljösmarta, varumärkesbyggande miljöer för underhållsdepåer med så hög arkitektonisk klass, att de kan återge järnvägssektorns byggnader den status de en gång hade. Den höga arkitektoniska ribban är också en strategi från Jernhusens sida att snabbare vinna acceptans i plan- och bygglovsprocesser i samband med nyproduktion av depåer. Det är angeläget eftersom storstäderna successivt växer tätare inpå industriområden inklusive järnvägens verkstadsområden, och Jernhusen planerar betydande investeringar i utbyggnad av underhållsdepåer under den kommande tioårsperioden.De inbjudna arkitekterna förutom YAJ var SandellSandberg, MalmströmEdström och ThorbjörnssonEdgren.  – Byggnaderna i vårt förslag är formmässigt hybrider mellan böljande landskap och aerodynamiska höghastighetståg, säger Jonas Nyberg, YAJ arkitekter.Ytterskalen i mörk terrazzo-slipad betong är höljda av så kallade ”grönspår” i ett grafiskt mönster inspirerat av en bangårds räls med förgreningar. Grönspåren fungerar som stativ för dels solpaneler på taket och dels för klätterväxter på fasader. De utgörs av knippen av tvärställda metallameller monterade på distans från byggnadernas ytterskal. Cirkulära kupolfönster i fasad och tak ventilerar och dagsljusbelyser de invändiga rummen. I gavlarna öppnar sig byggnaderna med glasade fasader.– Med sin övergripande form och sin fasadväxtlighet påminner byggnaderna om landskap snarare än om byggnader. Det är vår intention att låta ett abstrakt landskap överbrygga både den skala- och programkollision, som annars riskerar att uppstå när en storskalig industrianläggning adderas till en småskaligare kontext av bostadsbebyggelse, säger Ylva Lindstedt, YAJ arkitekter.Det är nära nollenergihus som YAJ arkitekter och Incoord har utvecklat. Byggnadernas stomme buffrar värme och kyla. Den utjämnar därför både värme- och köldtoppar, och ger ett stabilt inomhusklimat över dygnet och året. På så vis kapas också effekttopparna varje gång ett tågsätt transporteras in i och ur depåhallarna.– Värme och kylning sker vattenburet via takplacerade solpaneler med geoenergilager till ingjutna rör i betonggolv- och väggar. Byggnaderna ventileras sensorstyrt via självdrag genom motoriserade takfönster. Tilluft tas via intagskanaler under perronger, där luften förklimatiseras. Sommartid kyls tilluften, vintertid förvärms den av omgivande mark, säger Tore Strandgård, Incoord.

Annons

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...