Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Förändrat klimat ger risker inom vägsystemet

Foto: Sten Jansin
Foto: Sten Jansin
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 nov 2010

Vad betyder ett förändrat klimat för säkerhet och risker inom vägsystemet? Statens Geotekniska Institut, SGI, har lett ett internationellt forskningsprojekt för att utveckla en metod att bedöma riskerna i vägsystemet med hänsyn till ett klimat i förändring.Projektet heter ”Risk Management for Roads in a Changing Climate (RIMAROCC)” och har finansierats av vägmyndigheterna i Sverige, som varit programansvarig, samt Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, och England. Projektet är genomfört inom samarbetsorganisationen ERA NET ROAD.Med hjälp av klimatexperter från Frankrike, Sverige och Nederländerna har forskare identifierat olika klimatfaktorer som påverkar vägarna och vilken betydelse klimatförändringen har för dessa faktorer och hur stor osäkerheten är i scenarierna. Exempel på klimatfaktorer är häftiga regn och extrema vindar, men också värmeböljor, torka och andra klimathändelser.Inom RIMAROCC-projektet har det skapats en systematisk metod att studera flera frågor. När man frågar sig ”vad är risken?” så ställs egentligen tre olika frågor: Vad kan hända? Hur sannolikt är det att det händer? Om det händer, vad blir då konsekvenserna? I en riskanalys är det helt centralt att man inte missar några scenarier eller tänkbara händelser. Om man missar ett enda scenario kan hela riskarbetet vara bortkastat, även om det läggs mycket jobb för att reda ut alla andra tänkbara händelser.Metoden har testats i praktiska pilotstudier i fyra länder, bland annat i Sverige där man har studerat riskerna för att en damm brister som är belägen ovanför riksväg 90 i Mellannorrland.Forskningsprojektet har genomförts i samarbete mellan SGI (Sverige), EGIS (Frankrike), Deltares (Nederländerna) samt NGI (Norge).

Annons

Annons

Annons