Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 19 2019
Senaste Nytt

NCC anlägger vattenledningar i Svedala

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Henrik Ståhl - 20 aug 2010

NCC Construction Sverige anlägger två mil nya ledningar för dricksvatten mellan Staffanstorp och Svedala vattenverk i Skåne. Utbyggnaden görs för att trygga vattentillförseln för befintliga, men även nya hushåll i framförallt Svedala kommun. Uppdragsgivare är Sydvatten AB och ordern är sammanlagt värd drygt 57 miljoner kronor.

Nya ledningar för dricksvatten till Eksholm och Nevishög i Svedala kommun ska öka kapaciteten och trygga behovet av dricksvatten. – Vi planerar att lägga två mil rör på tre månader. För att hålla tidplanen jobbar vi två skift och kan lägga 300 meter rör per dygn, vilket är mycket. Rören är dimensionerade för att klara framtida behov, säger Christer Stenson, entreprenadchef, NCC Construction, region Syd i ett pressmeddelande. För att förbättra trycket i kranarna bygger NCC även två så kallade tryckstegringsstationer i Eksholm och Holmeja. – Svedala tätort ansluts till Sydvattens nät för att säkerställa vattenförsörjningen för framtiden. Idag får Svedala tätort sitt dricksvatten från egna vattentäkter, men samhällena växer liksom deras behov av vatten, säger Jakob Schuster, projektledare på Sydvatten. Det kommunägda företaget Sydvatten AB producerar dricksvatten till 800 000 invånare och 15 kommuner i Skåne. Vattnet kommer från insjöarna Bolmen och Vombsjön. Ordersumman på drygt 57 miljoner är två sammanlagda order där Nevishög–Eksholm är värd drygt 39,5 miljoner kronor och Eksholm – Svedala knappt 18 miljoner kronor. Arbetet beräknas klart till årsskiftet 2010/11. Totalt sysselsätts 60 personer varav 25 är NCC-anställda.

Annons

Annons

Annons