Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Plan på spårbilsbana mellan KTH och universitetet

Foto: Kompass
Foto: Kompass
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 apr 2010

KTH har pekats ut som en av de platser som kan bli aktuell för en pilotbana för spårbilar. I nästa steg kan banan utvidgas till Stockholms universitet. Regeringen har aviserat att de avser att anlägga en pilotbana och Trafikverket förväntas få uppgiften att välja plats. Stockholms universitet och KTH välkomnar en sådan satsning.

Dagligen färdas tiotusentals studenter och forskare inom Vetenskapsstaden. Väl fungerande kommunikationer inom och mellan Stockholms universitet och KTH är en förutsättning för att universiteten ska kunna växa och utvecklas. Spårbilar spås av många bli framtidens lösning för hållbart resande i städerna. Inom Vetenskapsstaden kan en bana prövas och utvärderas med den trafikbelastning som gäller i en urban miljö.

– Vi har länge försökt att hitta en lösning på våra trafikproblem och för en tid sedan dök spårbilarna upp som en ny möjlighet. Vi skulle vara betjänta av en sådan här lösning redan nu. Det tar 20 minuter att gå från tunnelbanan till de mest avlägsna delarna av KTH och ska man sedan till universitetet, ja, då måste man ner i tunnelbanan igen. Eller ta bilen, säger Peter Gudmundson, rektor vid KTH.

Stockholms universitet, som idag är en av regionens största arbetsplatser, planerar tillsammans med Akademiska Hus för en utveckling av Albano, en grusplan belägen mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan. Albano, med sitt strategiska läge mellan KTH, universitetet och Karolinska Institutet, är en ny naturlig mötesplats för utbildning och forskning. Fungerande kommunikationer är dock en förutsättning för att en utveckling av området ska bli möjlig.– Spårbilar, i kombination med andra kommunala färdmedel, möjliggör ett miljövänligt resande för studenter och forskare, säger Kåre Bremer, rektor vis Stockholms universitet.

Annons

Annons

Annons