Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Ny bro leder tågtrafiken rätt in på Citybanan

Nya järnvägsbron sträcker sig här höger om Årstaberg pendeltågsstation Copyright: Banverket
Nya järnvägsbron sträcker sig här höger om Årstaberg pendeltågsstation Copyright: Banverket
Bron passerar över Älvjö-Årsta godsbangård. Copyright: Banverket
Bron passerar över Älvjö-Årsta godsbangård. Copyright: Banverket
Den nya järnvägsbron passerar över Södra länken och Årstabergsvägen. Copyright: Banverket
Den nya järnvägsbron passerar över Södra länken och Årstabergsvägen. Copyright: Banverket
Publicerad av
Henrik Ståhl - 24 nov 2009

Ett av Sveriges absolut viktigaste infrastrukturprojekt, Citybanan, pendeltågstunneln genom centrala Stockholm, har som bekant nyligen börjat byggas. Men för att Citybanan ska komma till sin rätt behövs även en ny, 1,4 kilometer lång, järnvägsbro över spårområdet mellan Älvsjö och Årstaviken. Syftet är att skapa en planskild korsning mellan spår som används för fjärrtåg respektive pendeltåg.

Sträckan Årstabron-Älvsjö har idag fyra spår för genomgående trafik som hör till Västra stambanan. Mittspåren trafikeras av pendeltåg och de yttre spåren av fjärrtåg. Pendeltåg och fjärrtåg går norrut mot Stockholms central via den nya Årstabron och alla tåg från Stockholms central söderut över den gamla Årstabron. Men i och med Citybanan tillkomst ska varje specifika tågtyp ledas över varsin bro.

Fjärrtågsspår leds om över pendeltågsspår Lars Redtzer, biträdande projektledare för Citybanans delprojekt Årsta, förklarar vidare:- Det handlar om att skapa förutsättningar för att dirigera tågtrafiken rätt in i Citybanan.

Vi ska styra över all pendeltågstrafik så att den går på den nya Årstabron som ligger väster om den gamla Årstabron, som i sin tur kommer att trafikera all fjärr- och godstågstrafik, säger Lars Redtzer.

Det innebär att det västra fjärrtågsspåret, som trafikerar norrut från Älvsjö mot Stockholms Central, leds om över pendeltågsspåren i mitten och hamnar öster där om. På så sätt leds detta fjärrtågsspår direkt in på spåren till gamla Årstabron

Byggstart 2011Järnvägsutbyggnaden kommer i huvudsak att ske inom befintligt spårområde, vilket får till följd att det inte behövs någon detaljplaneändring i projektet.- Bron kommer att handlas upp som en totalentreprenad och upphandlingen kommer att påbörjas i oktober/november, därefter kommer kontrakt att tecknas kring halvårsskiftet 2010, säger Redtzer och spår samtidigt att bygget i så fall kan sättas i gång i början av 2011.

- Själva brons konstruktion kommer att stå klar kring årsskiftet 2014-2015. Därefter tas järnvägsentreprenaderna vid och dessa kommer att vara klara i god tid innan Citybanan tas i drift 2017, avslutar Lars Redtzer.  

Annons

Annons

Annons