Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Enaco återupplivar Hållsta it-center

Publicerad av
Redaktionen - 22 sep 2008

Hållsta it-center byggdes 1972 av Lantbruksdata och omfattar fem datorhallar, säkerhetsarkiv, kontor, konferenslokaler och lagerutrymmen.

Den enorma anläggningen, som stått öde under flera år, är både fullt funktionell och håller en mycket hög säkerhetsnivå. IBM, som var hyresgäst under ett tiotal år, såg till att höja it-säkerheten i hela byggnaden inför millennieskiftet genom att installera bland annat dubbla försörjningssystem av el och kyla i datorhallarna. Detta innebar att driften säkrades genom nya redundanta back-upsystem, UPS:er, samt två dieselgeneratorer om 1,7 respektive 3 megawatt. Den värme som alstrades i datorhallarna återanvändes för att värma upp kontorsytorna i anläggningen.

Enaco har fått i uppdrag av de nya ägarna, Hållsta Fastighetsutveckling AB, att driftsätta och uppgradera anläggningen så att det kan komma till bruk igen. I arbetet ingår att dra igång samtliga försörjningssystem och testa elförsörjning, UPS och reservkraft. It-anläggningens kylsystem prövas genom simulering, det vill säga stora energikrävande fläktar genererar varm luft i anläggningen för att på så sätt säkerställa att kylsystemet fungerar vid hög belastning.

Till skillnad från de flesta datacenter, som ofta inryms i befintliga hus, är denna byggnad designad för sitt ändamål från början och är utförd i betong med pelarbjälklag och goda takhöjder. Byggnaden ligger dessutom långt från annan bebyggelse vilket förhöjer säkerheten avsevärt.

– Jag har byggt datorhallar sedan 1977, men jag aldrig sett en så imponerande it-anläggning. Det märks att tidigare ägare inte skytt några kostnader och i dagens läge tror jag ingen skulle ha råd att bygga en dylik anläggning. Det är svårt att uppskatta vad det skulle kosta i dag, men flera hundra miljoner utan tvekan, säger Sebastian Wrethagen, som ansvarar för Enacos uppdrag.

Enaco räknar med att anläggningen kan ta emot de första hyresgästerna under oktober månad.

Annons

Annons

Annons