Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Fler aktörer men färre passagerare inom flyget

Foto: LFV/Daniel Asplund
Foto: LFV/Daniel Asplund
Publicerad av
Tommy Ekholm - 06 okt 2009

Det finns allt fler aktörer inom det svenska flyget. Dock så minskar antalet passagerare. Det visar en rapport från Transportstyrelsen.

– Det är framförallt de traditionella flygbolagen som tappat medan flygreseorganisatörerna tagit marknadsandelar. SAS har under de senaste åren lagt ned flera inrikeslinjer vilket skapat möjligheter för andra operatörer. Konkurrensen är dock fortfarande tuff och lönsamheten är generellt sett dålig, säger Per Wickenberg, projektledare för den rapport om förändringar i inrikesflyget som Transportstyrelsen tagit fram.

För de svenska flygplatserna är variationen stor Undantaget när det gäller inrikesflyget är Stockholm-Bromma som har en märkbar positiv utveckling. Under 2000-talet har antalet flygplatser med inrikestrafik minskat. Det är främst flygplatserna i Mellansverige, som tappar till andra trafikslag som tåg och bil.

De ändrade förutsättningarna för inrikesflyget, som till nya säkerhetskontroller för passagerare, har gjort att flygets konkurrensfördelar minskat. Framtiden väntas innebära en fortsatt minskning av antalet flygplatser och en ökad konkurrens från tåg och bil, enligt rapporten. Prognosen för det närmaste året visar också på en fortsatt minskning av antalet passagerare i inrikesflyget. Först framåt 2011 kan branschen vänta sig en vändning, som dock förutses bli relativt svag.

Annons

Annons

Annons