Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jan, 19 2018
Senaste Nytt

Stora besparingsmöjligheter med ny gatubelysning

Publicerad av
Redaktionen - 24 feb 2009

Sverige har drygt två miljoner ljuspunkter över hela landet och med lösningar som exempelvis tar hjälp av trådlöst styrning och lågenergilampor kan kommunerna bli både tryggare och energisnålare samtidigt som de sparar pengar. Enligt studien är besparingsmöjligheterna är betydligt större än investeringskostnaden.

Belysning kräver elektricitet och eftersom elpriset stiger blir det allt viktigare att inte slösa utan att istället spara. Nu vill därför WSP tillsammans med studenter på Lunds universitet visa att det finns en bra effektiviseringspotential om modern och ”intelligent” gatubelysning används. Genom att nyttja flera olika tekniska lösningar tillsammans menar man att det går sänka energi- och driftkostnaderna med upp till 75 procent.

Ett exempel är hur gatubelysningen kan styras med hjälp av trådlös kommunikation. Systemet reagerar automatiskt mot externa parametrar såsom trafikintensitet, väglag och väder och systemet har möjlighet att öka belysningen när mycket bilar passerar en viss sträcka. Men omvänt är det också möjligt att dimma belysningen nattetid då färre bilar eller andra trafikanter befinner sig på vägen. Det finns också en möjlighet att installera nya typer av armaturer, som sprider ljuset betydligt bättre än de gamla. Kommunen kan då sänka antalet stolpar och därmed kostnaderna. Till detta kan även lågenergilampor användas. Tillsammans ger den nya tekniken en energieffektiv och därmed kostnadseffektiv lösning genom att belysningsanläggningarna placeras så att ljuset flödar där det behövs vid rätt tidpunkt.

Examensarbetet, som genomförts tillsammans med Lunds universitet, pekar på att Sveriges kommuner skulle kunna spara många miljarder om dessa lösningar infördes. Det hela skulle dessutom kunna resultera i en förbättrad miljö då koldioxidutsläppen skulle kunna minskas med drygt 5 miljoner ton.

– Vi kan fråga oss varför inte fler kommuner byter ut sin gatubelysning, säger Daniel Svensson på WSP Environmental. Troligen beror det på rädslan för investeringskostnaderna. Många tror att en investering av denna volym inte går att göra utan att resultaträkningen belastas år ett, vilket då skulle strida mot kravet på en balanserad budget. Jag misstänker att de blandar ihop begreppen underhåll och investering och därmed bokför projektet på fel sätt. Kan vi tydliggöra skillnaden i dessa begrepp kan de flesta se att det går att genomföra mycket lönsamma gatubelysningsprojekt. Faktum är att för ett gatubelysningsprojekt är det näst intill omöjligt att inte skapa lönsamhet och få ett resultat som är positivt redan år ett.

Annons