Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

SP bygger ny testanläggning för avancerade fordonstester

SP investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya testanläggningen AWITAR, där testverksamheten inleds 2018. Bild: SP
SP investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya testanläggningen AWITAR, där testverksamheten inleds 2018. Bild: SP
I EU-projektet DELIVER utvecklades ett fordon som testades i dagens EMC-anläggning i Borås. Foto: SP
I EU-projektet DELIVER utvecklades ett fordon som testades i dagens EMC-anläggning i Borås. Foto: SP
Publicerad av
Annika Wihlborg - 04 okt 2016

I april 2016 togs första spadtaget till SP:s nya elektroniklaboratorium i Borås. På AWITAR, Automotive Wireless Test and Research Facility, som invigs i januari 2018, ska elektroniken i framtidens fordon störningsprövas och testas innan den är redo att implementeras i olika typer av fordon.

 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut invigde sin första testanläggning för EMC, elektromagnetisk kompabilitet, redan för cirka trettio år sedan. Den snabba utvecklingen av intelligent elektronik i såväl personbilar som lastbilar, bussar och industrifordon ställer dock nya krav på testanläggningen. Fordonstillverkarnas efterfrågan på en avancerad anläggning där framtidens avancerade fordonselektronik kan störningstestas har också ökat.

–På AWITAR ska fordonselektronik stresstestas för att säkerställa att omgivningen inte störs av de signaler som utrustningen sänder ut. Här kommer man även att kunna testa det omvända, det vill säga i vilken utsträckning fordonselektroniken störs av omgivande trådlösa signaler från exempelvis sensorer, mobiltelefoner eller trådlösa nätverk, säger Christer Karlsson, ansvarig för AWITAR på SP.

Kombineras med forskningsprojektAWITAR har utformats i nära samverkan med svensk fordonsindustri. Parallellt med att anläggningen byggs pågår ett forskningsprojekt som ska resultera i en förstärkt kompetens kring EMC-tester. Forskningsprojektet e-VAMS, som är delfinansierat av Vinnova, och där även Volvo Personvagnar och Provinn deltar, analyserar hur sensorerna för bilens elektroniksystem ska kunna aktiveras i samband med en testsituation.– Sedan drygt två år tillbaka driver vi testanläggningen AstaZero utanför Borås. Det är en fullskaleanläggning där fordonstillverkare kan testa aktiva säkerhetssystem och elektronikutrustning i fordonen medan de kör runt på en testbana. Tanken är att de fordonstillverkare som är klara med sina tester på AWITAR i nästa steg ska kunna testa sina fordon på AstaZero, säger Christer Karlsson.

Investerar 100 miljoner kronorSP investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya testanläggningen, vilket inkluderar såväl byggkostnader som investering i avancerad testutrustning. Inom ramen för AWITAR byggs bland annat en avskärmad lokal i form av en stor metallåda (28 x 18 x 11 meter). Metallväggarna är en nödvändighet för att man ska kunna mäta hur fordonen störs av radiosignaler och andra trådlösa signaler, utan att påverka omgivningen runt anläggningen. På anläggningen kommer det även att finnas utrustning som simulerar landsvägskörning, vilket gör det möjligt att störningstesta system på rullande fordon.

 – Vår nya testkammare blir betydligt större än den nuvarande. Det innebär att vi kommer att kunna ta emot alla typer av fordon, inklusive bussar, lastbilar och arbetsfordon som exempelvis används i gruvindustrin, med en maxvikt på 70 ton. AWITAR möjliggör repeterbara tester i en kontrollerad miljö och blir förhoppningsvis en värdefull resurs för många fordonstillverkare. Vår förhoppning är förstås att AWITAR kan bidra till att stärka svenska fordonstillverkares internationella konkurrenskraft, bland annat genom att snabba upp utvecklingsprocesserna, säger Christer Karlsson.

 

 

 

 

 

Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick
Under åtta veckor i somras var Getingmidjan helt avstängd för trafik. Det är en total upprustning av banan som nu startat och som skall ha två ytterligare avstängningsperioder under de två kommande somrarna. 2021 skall allt stå färdigt. Här på bilden är banan åter i full drift med ett regionaltåg på väg in mot Stockholm central och på- och avstigning kan återigen ske på Stockholm central. Foto: John Hardwick

Stockholms största järnvägsprojekt fortskrider enligt plan

TEXT: John Hardwick

Det komplicerade och stundtals dramatiska arbetet med Getingmidjans första...

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons