Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

SP bygger ny testanläggning för avancerade fordonstester

SP investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya testanläggningen AWITAR, där testverksamheten inleds 2018. Bild: SP
SP investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya testanläggningen AWITAR, där testverksamheten inleds 2018. Bild: SP
I EU-projektet DELIVER utvecklades ett fordon som testades i dagens EMC-anläggning i Borås. Foto: SP
I EU-projektet DELIVER utvecklades ett fordon som testades i dagens EMC-anläggning i Borås. Foto: SP
Publicerad av
Annika Wihlborg - 04 okt 2016

I april 2016 togs första spadtaget till SP:s nya elektroniklaboratorium i Borås. På AWITAR, Automotive Wireless Test and Research Facility, som invigs i januari 2018, ska elektroniken i framtidens fordon störningsprövas och testas innan den är redo att implementeras i olika typer av fordon.

 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut invigde sin första testanläggning för EMC, elektromagnetisk kompabilitet, redan för cirka trettio år sedan. Den snabba utvecklingen av intelligent elektronik i såväl personbilar som lastbilar, bussar och industrifordon ställer dock nya krav på testanläggningen. Fordonstillverkarnas efterfrågan på en avancerad anläggning där framtidens avancerade fordonselektronik kan störningstestas har också ökat.

–På AWITAR ska fordonselektronik stresstestas för att säkerställa att omgivningen inte störs av de signaler som utrustningen sänder ut. Här kommer man även att kunna testa det omvända, det vill säga i vilken utsträckning fordonselektroniken störs av omgivande trådlösa signaler från exempelvis sensorer, mobiltelefoner eller trådlösa nätverk, säger Christer Karlsson, ansvarig för AWITAR på SP.

Kombineras med forskningsprojektAWITAR har utformats i nära samverkan med svensk fordonsindustri. Parallellt med att anläggningen byggs pågår ett forskningsprojekt som ska resultera i en förstärkt kompetens kring EMC-tester. Forskningsprojektet e-VAMS, som är delfinansierat av Vinnova, och där även Volvo Personvagnar och Provinn deltar, analyserar hur sensorerna för bilens elektroniksystem ska kunna aktiveras i samband med en testsituation.– Sedan drygt två år tillbaka driver vi testanläggningen AstaZero utanför Borås. Det är en fullskaleanläggning där fordonstillverkare kan testa aktiva säkerhetssystem och elektronikutrustning i fordonen medan de kör runt på en testbana. Tanken är att de fordonstillverkare som är klara med sina tester på AWITAR i nästa steg ska kunna testa sina fordon på AstaZero, säger Christer Karlsson.

Investerar 100 miljoner kronorSP investerar drygt 100 miljoner kronor i den nya testanläggningen, vilket inkluderar såväl byggkostnader som investering i avancerad testutrustning. Inom ramen för AWITAR byggs bland annat en avskärmad lokal i form av en stor metallåda (28 x 18 x 11 meter). Metallväggarna är en nödvändighet för att man ska kunna mäta hur fordonen störs av radiosignaler och andra trådlösa signaler, utan att påverka omgivningen runt anläggningen. På anläggningen kommer det även att finnas utrustning som simulerar landsvägskörning, vilket gör det möjligt att störningstesta system på rullande fordon.

 – Vår nya testkammare blir betydligt större än den nuvarande. Det innebär att vi kommer att kunna ta emot alla typer av fordon, inklusive bussar, lastbilar och arbetsfordon som exempelvis används i gruvindustrin, med en maxvikt på 70 ton. AWITAR möjliggör repeterbara tester i en kontrollerad miljö och blir förhoppningsvis en värdefull resurs för många fordonstillverkare. Vår förhoppning är förstås att AWITAR kan bidra till att stärka svenska fordonstillverkares internationella konkurrenskraft, bland annat genom att snabba upp utvecklingsprocesserna, säger Christer Karlsson.

 

 

 

 

 

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons