Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 19 2018
Senaste Nytt

Vasagatan byggs om

Foto: Tyréns
Foto: Tyréns
Nya Vasagatan. Bild: Tyréns
Nya Vasagatan. Bild: Tyréns
Publicerad av
Henrik Ståhl - 08 jun 2016

En av Stockholms mest trafikerade gator, Vasagatan, ska byggas om. Tyréns har tagit fram lösningen för den nya gatan. Bredare gång- och cykelbanor, plats för uteserveringar och träd samt ny utformning av taxiplatsen framför Centralen, är några av förslagen som nu blir verklighet. Arbetet med att ta fram systemhandlingar påbörjades 2015 och bygghandlingar kommer att tas fram nu under hösten. 2017 förväntas omvandlingen av gatan att påbörjas och 2019 ska cyklarna kunna rulla på det nya cykelstråket.

2017 startas ombyggnationen av Vasagatan, från Tegelbacken till Norra Bantorget. Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har tagit fram lösningen på uppdrag av trafikkontoret i Stockholm. Under hösten planeras bygghandlingarna att sammanställas till arbetet som förväntas stå klart 2019. Bland annat kommer Vasagatan att få bredare gång- och cykelbanor, fler träd och ett bredare stråk för uteserveringar.

– Det här är en helhetslösning där vi har tittat på hela gatan från fasad till fasad, säger Hrund Skarphedinsdottir, ansvarig för projektet på Tyréns i ett pressmeddelande. Vasagatan är en av Stockholms viktigaste gator, både på grund av att Centralstationen ligger här men också eftersom att det är en länk för många cykelpendlare. Den har potential att bli en riktigt fin huvudgata i City.

 

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...

Annons

Annons