Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, maj, 26 2018
Senaste Nytt

NCC får överprövning

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Henrik Ståhl - 29 apr 2016

I mitten av  mars så beslutade Förvaltningsrätten att avslå NCC:s ansökningar om överprövningar av Trafikverkets upphandlingar av de två tunnelentreprenaderna för Förbifart Stockholm under Lovön. NCC överklagade beslutet till kammarrätten, vilka nu meddelar prövningstillstånd.

Kontrakt tunnelentreprenaderna kan inte tecknas med entreprenör förrän överprövningen är klar.

BakgrundBergtunnelkontrakten för Norra och Södra Lovö, FSE302 och FSE308, tilldelades det italienska konsortiet JV Vianini CMC den 13 januari. Den tilldelningen överklagades till Förvaltningsrätten. Trafikverket återkallade tilldelningen, begärde in vissa förtydliganden och utvärderade de inkomna anbuden på nytt. Trafikverket beslutade mot bakgrund av de förtydliganden som inkommit att återigen tilldela JV Vianini CMC de två bergtunnelkontrakten. Det är denna tilldelning som nu prövas i kammarrätten.

Annons