Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Hector Rail sätter hastighetsrekord i Danmark

Foto: Hector Rail
Foto: Hector Rail
Publicerad av
Peter Höök - 29 mar 2016

Nattenmellanden 21och den 22 marskörde HectorRail, på uppdrag avBaneDanmark, ett testtågmeden hastighet av235,8kilometer i timmen.Detärhastighetsrekord för tågi Danmark.Det var Hector Rail som genomförde operationen för att utreda förutsättningarna förlokomotivoch förarevid höga hastigheter på uppdrag av Bane Danmark.Testernaägde rum påStora Bältbronochhögstauppnåtthastighetenvar235,8kilometer i timmen vilket var attsätta ett nytthastighetsrekord för tågi Danmark.Loketsom användes i testernaärenkallad"Tauruslok".Loken är godkända för230 kilometer i timmen.Hector Railharsju sådanaloki sin flotta.

Annons

Annons

Annons

Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.
Rail Baltica: Den litauiska sektionens design kostar omkring 7 miljoner euro utan moms. Samtidigt uppskattas kostnaderna för den estniska delen till 6,8 miljoner euro. Detta banavsnitt, som byggs från estniska staden Pärnu till Rapla, är 71 kilometer långt. Linjen omfattar 16 vägviadukter, sex järnvägsviadukter, nio djurpassager och fyra järnvägsbroar.

Rail Baltica: Sju timmar med tåg från Tallinn till Warszawa

"fyra tåg per dygn"

Från och med 2026 kommer tågpassagerare att kunna resa mellan Tallinn och Warszawa på Rail Baltica...