Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Hector Rail sätter hastighetsrekord i Danmark

Foto: Hector Rail
Foto: Hector Rail
Publicerad av
Peter Höök - 29 mar 2016

Nattenmellanden 21och den 22 marskörde HectorRail, på uppdrag avBaneDanmark, ett testtågmeden hastighet av235,8kilometer i timmen.Detärhastighetsrekord för tågi Danmark.Det var Hector Rail som genomförde operationen för att utreda förutsättningarna förlokomotivoch förarevid höga hastigheter på uppdrag av Bane Danmark.Testernaägde rum påStora Bältbronochhögstauppnåtthastighetenvar235,8kilometer i timmen vilket var attsätta ett nytthastighetsrekord för tågi Danmark.Loketsom användes i testernaärenkallad"Tauruslok".Loken är godkända för230 kilometer i timmen.Hector Railharsju sådanaloki sin flotta.

Annons

Annons

Annons