Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Ramböll tar kontrakt av Trafikverket

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Publicerad av
Henrik Ståhl - 21 mar 2016

Rambölls verksamhet som utvärderar och mäter vägar, RST (Road Survey Technology), har nyligen vunnit sitt genom tiderna största projekt i Sverige. För Trafikverkets räkning ska man utföra leveransuppföljning av drift och underhållsarbeten i stora delar av landet, på totalt 92 000 km väg. Uppdraget löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två och värderas till cirka 80 miljoner kronor. 

För att säkerställa den kvalitet och standard som är satt utför Trafikverket genom underleverantörer leveransuppföljning genom ett kontrollprogram. I praktiken innebär det att kontrollera om det finns brister i entreprenörens arbete eller den överenskomna standarden genom systematiska översyner och stickprovskontroller.

I maj när kontraktet träder i kraft kommer Ramböll att utföra kontrollerna över i stort sett hela Sverige. Undantagen är Värmland, Bohuslän och Göteborg. Ramböll kommer att leverera en helhetslösning med kontrollanter som ger information till Trafikverkets nya datainsamlingssystem GPD Analys.