Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

​​Ramböll utreder farled

Foto: Ramböll
Foto: Ramböll
Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 mar 2016

Sjöfartsverket har anlitat Ramböll för utredning av miljökonsekvenser för den planerade säkerhets- och kapacitetshöjningen av farleden mellan Landsort och Södertälje. Syftet med projektet är att öka kapaciteten, förbättra säkerheten och minska miljöpåverkan för sjötransporterna till och från Södertälje hamn. Detta enligt ett pressmeddelande.

Inom ramen för projektet ska Ramböll studera både en fördjupning av den befintliga farleden och alternativa farledsdragningar.

– Uppdraget innebär att vi ska driva och genomföra två processer med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avseende tillåtlighetsprövning respektive tillstånd för vattenverksamhet. Just tillåtlighetsprövningen är unik då det är få farleder som hittills tillåtlighetsprövats i Sverige, säger Mattias Bååth som är uppdragsledare i projektet.

 

Projektet berör ett flertal av Rambölls enheter och man samarbetar även med Medins AB för marinbiologiska undersökningar och DHI för sedimentmodellering. Projektet startar under våren 2016 och kommer att pågå cirka 2,5 år.