Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Ny fas i Förbifart Stockholm

 I Skärholmen byggs ny en arbetstunnel som så småningom ska bli ramper ner i Förbifart Stockholm. Foto: Mikael Ullén
I Skärholmen byggs ny en arbetstunnel som så småningom ska bli ramper ner i Förbifart Stockholm. Foto: Mikael Ullén
Första sprängsalvan är nu lagd. Det innebär att bygget har gått in i ett nytt skede. Sprängningen gjordes i Skärholmen, där på- och avfarter för bussar i kollektivtrafik kommer att byggas. Skärholmen blir därmed ett nav för den kommande kollektivtrafiken i södra Stockholm. Foto: Christer Wiik
Första sprängsalvan är nu lagd. Det innebär att bygget har gått in i ett nytt skede. Sprängningen gjordes i Skärholmen, där på- och avfarter för bussar i kollektivtrafik kommer att byggas. Skärholmen blir därmed ett nav för den kommande kollektivtrafiken i södra Stockholm. Foto: Christer Wiik
Där Akallalänken ansluter till Hanstavägen bygger entreprenören Sveab en ny tillfällig väg. Foto: Hans Ekestang
Där Akallalänken ansluter till Hanstavägen bygger entreprenören Sveab en ny tillfällig väg. Foto: Hans Ekestang
Publicerad av
Christer Wiik - 15 mar 2016

Vid Skärholmen i södra Stockholm, har nu de första tunnelsprängningarna inletts i projekt Förbifart Stockholm. Det handlar om att bygga de första bussramperna som ska ansluta till den 21 kilometer långa E4-leden, väster om huvudstaden. – Det är en historisk händelse att vi nu börjar bygga tunnlarna i Förbifart Stockholm. Tunnelarbetena ska pågå i sex år. Det är sammanlagt omkring 50 kilometer tunnlar som ska byggas och 19 miljoner ton berg som ska sprängas ut, säger Förbifart Stockholms projektchef Johan Brantmark.

Efter återstarten i januari 2015 har bygget av E4 Förbifart Stockholm präglats av fortsatta förberedande arbeten, upphandlingar och successiva starter av entreprenader. Arbeten pågår längs hela sträckan mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr och dessa har på senare tid blivit allt mer synliga för såväl trafikanter som boende.  

Gång- och cykelbroPå Stockholms södra sida pågår sedan en tid tillbaka arbetet med att anlägga arbetstunnlar i Sätra och Skärholmen. Där byggs även en gång- och cykelbro över E4/E20 i höjd med Kungens Kurva som invigs hösten 2016. Hösten 2015 tilldelades Skanska en av Förbifart Stockholms största entreprenader söder om staden, Förbifartens södra mynning i form av en betongtunnel i Kungens Kurva. Entreprenaden omfattar cirka 350 meter tunnel med två vägfiler i vardera riktningen, anslutningar söderut samt en ny trafikplats, Lindvreten norra. Byggarbetena påbörjas våren 2016 och beräknas vara klara 2021.

Tre tillfälliga hamnar anläggsRedan 2015 startade bergentreprenaden i Johannelund, som är en av projektets största. Även 2016 startar några av projektets riktigt stora entreprenader. Hit hör bergentreprenaderna på Lovön där förberedande arbeten är utförda. Trafikverket kommer också att bygga tre tillfälliga hamnar för att transportera bergmassor från tunnelbygget. En hamn kommer att ligga i Sätra i södra Stockholm och de andra två på Lovö.– Hösten 2015 tilldelade vi två stora entreprenader, en till det tysk-schweiziska företaget Implenia Constructions, som bygger  bergtunneln i Johannelund i Vinsta, och ett till Veidekke, som ska bygga en arbetstunnel till de kommande huvudtunnlarna mellan Hjulsta och Akalla. Veidekke har etablerat sig under senhösten och tunnelarbetena beräknas starta i början av året. För närvarande pågår upphandlingen av entreprenaderna som avser trafikplatserna i Akalla och Häggvik och bergentreprenaden i Lunda. Andra stora entreprenader är ute för prekvalificering, säger Louise Melander, kommunikationsansvarig för Förbifart Stockholm på Trafikverket.

Flera stora entreprenader inleds under vårenUnder hösten 2015 har de återstående detaljplanerna i Stockholms stad godkänts, vilket innebär att samtliga nödvändiga detaljplaner för Förbifart Stockholm nu har vunnit laga kraft. Under hösten har Trafikverket även deltagit i förhandlingarna i mark- och miljööverdomstolen kring bland annat bullerkraven i projektets hamnar. Domen kom i december. Om den inte överklagas vidare är tillståndsprocesserna som omgärdar Förbifart Stockholm helt avklarade. Trafikverket har även arrangerat en projekttävling för gestaltning av tunnlar och trafikplatser i Förbifart Stockholm. Intresset har varit stort och de vinnande bidragen till respektive trafikplats presenteras i juli 2016.

Fakta:Förbifart Stockholm blir 21 kilometer lång, varav 18 kilometer i tunnel. Förbifarten byggs med tre körfält i vardera riktning och den totala byggtiden beräknas till tio år. Entreprenaderna för Förbifart Stockholm upphandlas både som totalentreprenader och utförandeentreprenader. Projektet omfattar sex entreprenader för huvudtunnlarna och åtta för trafikplatser. Därtill kommer ett 30-tal entreprenader bland annat för förberedande arbeten och installationer av tekniska system. Källa: Trafikverket