Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Stor del av Göta kanal renoveras

Baltzar von platens grav. Foto: Göta kanalbolag
Baltzar von platens grav. Foto: Göta kanalbolag
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 mar 2016

En omfattande renovering av Göta kanal har påbörjats, främst handlar det om sträckan mellan Motala sluss fram till Charlottenborgsbron.Bland annat kommer förstärkningsarbeten av dragväg och kanalkanter att utföras, samt att botten på kanalen kommer att rensas från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. Kanalöppning beräknas ske i maj 2016. Detta skriver Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Renoveringen är helt avgörande för att man ska kunna öppna kanalen till sommaren.

– Vi har en tuff tidsplan för att hinna färdigt med arbetena i tid och projektet är anläggningstekniskt komplicerat. Det finns fler arbeten som kommer behöva göras på sträckan, därför kommer den sannolikt behöva tömmas fler vintrar framöver, säger Anders Donlau, vd Göta kanalbolag i pressmeddelandet.

I samband med renoveringsarbetet kommer även trappan vid Baltzar von Platens grav att och förstärkas och därför kommer även området runt graven att vara helt avspärrat. Arbetet kommer även att innebära att gång- och cykelvägar spärras av under hela perioden.

Projektet i Motala ingår i Göta kanal 2.0 och finansieras av det extra anslag regeringen beslutade om under hösten 2015.

Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron
Virtuella verktyg används vid Västmetrobygget i Helsingfors. Det arkitektoniska temat på Kaitans metrostation följer temat för områdets karaktär och stadsplanering: - gröna kvartersgårdar. I stationens arkitektur kombineras de kalla metall-, glas- och betongytorna med områdets karakteristiska varma tallskogsnyanser. I interiören i de stationens metalliska byggnader används former och nyanser som påminner om stämningen i en tallskog. Bild: Västmetron

Västmetron planerar stationen i tre dimensioner innan den byggs

"VR-teknik"

Västmetron i Helsingfors vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande...

Annons

Annons

Annons