Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

"Trafikverkets planering saknar helhetsgrepp"

Företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län.
Företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 29 feb 2016

Sju län i Stockholm-Mälarregionen anser att Trafikverkets inriktningsunderlag saknar helhetsperspektiv och förringar klimatfrågan. Ett gemensamt remissvar har inlämnats och bakom det står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län. 

Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland, lämnar idag genom Mälardalsrådet ett gemensamt remissvar till Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029. Det är framförallt 6 punkter länen lyfter tillsammans:

  • Tydligare helhetsperspektiv och målstyrning
  • Drift och underhåll måste prioriteras
  • Satsningar ska minska transporternas klimatpåverkan
  • Tydliggör prioriteringen av godstransporter med sjöfart
  • Lägg vikt vid fördelningen av utvecklingsmedel
  • Sverigeförhandlingens effekter måste beaktas

- 8 av 10 av landets tågresor börjar eller slutar i Stockholm, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms län och ordförande Mälardalsrådet, som står bakom det gemensamma remissvaret. För att möta den starka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen krävs samordnade och hållbara satsningar. Det behövs ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur. Investeringar i vår region gör att avstånden minskar i hela landet.