Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Stöd till Sälens flygplats utreds

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Henrik Ståhl - 18 feb 2016

Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna att som medfinansiär gå in med 250 miljoner kronor i statligt investeringsstöd till flygplatsen i Sälen.  

Trafikverket ska ta fram en finansieringsplan som fastställer alla intressenters finansiella åtaganden och garantier avseende flygplatsinfrastukturen. I uppdraget ingår även att titta på eventuella omläggningar av vägar som kan aktualiseras med anledning av anläggande av en landningsbana.  

-   Jag förstår behovet av att satsa på flygplatsen i regionen utifrån deras ambition inom inte minst turistnäringen. Samtidigt måste vi säkerställa att vi går in i något som är ekonomiskt hållbart. Därför får Trafikverket nu i uppdrag att titta på det. Det är också viktigt att utreda om detta går att göra utan att det strider mot EU:s regler för statsstöd. Regeringen tar ställning till om medfinansiering kan ske först efter att Trafikverket redovisat sitt uppdrag, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 9 maj 2016.