Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Ny bro över Säven

Bild: Partille kommun
Bild: Partille kommun
Publicerad av
Henrik Ståhl - 18 feb 2016

För att skapa fler möjliga vägar till och från Partille centrum kommer en ny bro att byggas över Säveån med planerad start i mitten av 2016. Yllebron är tänkt som en ny infart och kommer att förbinda Stationsvägen på den södra sidan av ån med Yllegatan mitt i centrum. Detta enligt ett pressmeddelande.

Utvecklingen av Partille centrum med Partille arena och bostads- och handelsområdet Partille Port gör att trafiken till och från centrum förväntas öka. För att avlasta Gamla Kronvägen och genomfarten över Kyrktorget, behövs det andra vägar.– En robust infrastruktur är en viktig grund för den utveckling vi vill åstadkomma i centrala Partille. Särskilt viktigt är det att få till bra förbindelser i nord-sydlig riktning över våra barriärer, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson och syftar på Västra stambanan, Säveån och E20 som alla löper parallellt genom Partille.

Annons