Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Svagt resultat för Opus Group

Foto: Opus Group
Foto: Opus Group
Publicerad av
Henrik Ståhl - 18 feb 2016

Opus Group redovisar ett resultat efter finansnetto på -5,5 miljoner kronor (41) för det fjärde kvartalet 2015.

Ebitda blev 58 miljoner (49), vilket ger marginal på 14,2 procent (12,3).

Ebitda-resultatet belastades med uppstartskostnader om 3 miljoner kronor för EaaS-programmet i Kalifornien.

Rörelseresultatet blev 11 miljoner kronor (18).

Nettoresultatet uppgick till 3,0 miljoner kronor (31) eller 0,01 kronor per aktie efter utspädning (0,12).

Nettoomsättningen uppgick till 405 miljoner kronor (395).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 miljoner kronor (60).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,10 kronor per aktie (0,09) för 2015.

(Six News)