Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Elbusstest i Lund

Bild: VTI
Bild: VTI
Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 feb 2016

Energimyndigheten har beviljat närmare fem miljoner kronor till en körsimulatorstudie som ska visa hur det kan fungera och se ut med en elektrifierad busslinje i Lund. Projektledare är VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT, K2 och Lunds kommun.

– I Lund ser man på möjligheten att ha laddsträckor där bussarna laddas under färd. Det är dessutom önskvärt att elektrifieringen görs så att den kan användas även av andra fordon, till exempel sopbilar, taxi och distributionsbilar, säger Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI.

Projektets mål är att i en körsimulator visa på en möjlig elbusslinje med hög användarvänlighet och som uppfyller framtidens krav på miljö- och energianpassning. Syftet är att medverka till att alla inblandande har användarperspektivet i åtanke när beslut ska tas om en eventuell elektrifiering av busslinjer i Lund.

– Vi kommer att utveckla modeller av elektrifierade gator samt en modell av en elbuss med möjlighet till laddning under färd. Implementeringen sker i VTI:s körsimulatorer, säger Arne Nåbo. Den mobila simulatorn gör det möjligt att låta flera samtidigt se på simuleringen och i samband med detta diskutera olika aspekter av elektrifiering, hållplatsutformning med mera, säger Arne Nåbo.

Projektet består av fyra delar: framtagning av modeller för körsimulator, användarstudie i simulatormiljö, demonstrationer och kommunikation samt utvärdering av körsimulatorns effektivitet i opinionsbildning. Användarstudien ska göras med bussförare för att studera och utvärdera förarperspektivet .

– Bland annat ska vi studera om elektrifieringen påverkar körningen, hur elvägen samspelar med bussens elmotor och batteri samt upplevelse av vägmiljö inklusive hållplatser, säger Arne Nåbo.

Projektledare är VTI och övriga deltagare är Viktoria Swedish ICT och Lunds kommun. Projektet bedrivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och ska fortgå till och med december 2017.