Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Klart för Helsingsborgsexpressen

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Henrik Ståhl - 08 feb 2016

Helsingborg får Helsingborgsexpressen – ett spårvägsliknande busskoncept som ska införas på linje 1 mellan Dalhem och Råå genom centrum. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) har skrivit under genomförandeavtalet.

Genomförandeavtalet innehåller en ansvarsfördelning för respektive part. Helsingborgs kommun står för åtgärderna i infrastrukturen. Något som staten beviljat 98 miljoner kronor till – hälften av investeringskostnaden – i de så kallade stadsmiljöavtalen. Skånetrafiken kommer att stå för inköp av fordon samt drift av trafiken.

- Linje 1 är redan idag stadens mest frekventa busslinje med 27 procent av allt resande i stadstrafiken. Med införandet av den kapacitetsstarka Helsingborgsexpressen skapar vi goda möjligheter för att fler ska välja bussen, säger Christian Orsing.

Helsingborgsexpressen kommer att köras med särskilda bussar och ges hög prioritet längs hela sträckan. Allt för att resan ska gå snabbt och fler ska välja bussen i stället för bilen.

 

Trafikstart för Helsingborgsexpressen ska ske i juni 2019.