Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Fler bilar i alla län

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Henrik Ståhl - 05 feb 2016

Antalet personbilar i trafik vid årsskiftet 2015/2016 var 4 669 063 stycken, en ökning med drygt 80 000 bilar eller 1,8 procent. Det genomsnittliga antalet personbilar i trafik per tusen invånare ökade från 471 till 475 stycken under året. Högst biltäthet har Gotland med 601 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 398 personbilar per tusen invånare. Detta kan jämföras med 491 personbilar per 1 000 invånare i EU-28 år 2013. Detta enligt ny statistik från Trafikanalys. 

– Det är bara att konstatera att bilen fortsatt har en stark position i transportsystemet, sett till den historiska utvecklingen finns inget som tyder på att bilinnehavet kommer att minska i den nära framtiden säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Fortsatt domineras personbilsflottan av bensindrivna bilar, 63 procent, men antalet har minskat jämfört med föregående år. Den största ökningen av antalet personbilar har elbilar och laddhybrider som har fördubblas det senaste året. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 4 765 stycken elbilar och 9 776 stycken laddhybrider i trafik. Även antalet elhybrider, gasbilar och dieselbilar ökar medan antalet etanolbilar minskar. Antalet miljöbilar i trafik (MB2013) var knappt 135 000 bilar.

– Även om antalet personbilar som kan gå på el och gas ökar så utgör de, tillsammans med etanolbilar, bara 7 procent av personbilarna. Andelen behöver öka om vi ska nå en fossilfrioberoende fordonsflotta år 2030, fortsätter Anette Myhr.

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2015. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys.

Annons