Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Telia Sonera delar ut 13 miljarder

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 jan 2016

Telia Soneras underliggande vinst blev högre än vad analytiker hade räknat med. Teleoperatören delar ut 13 miljarder kronor till aktieägarna, lika mycket som i fjol.

Telia Sonera redovisar en vinst före skatt på 2 033 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015. Det kan jämföras med vinsten på 3 910 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2 023 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Den underliggande vinsten (ebitda), exklusive engångsposter, uppgick till 6 556 miljoner kronor, jämfört med 5 902 miljoner kronor fjärde kvartalet 2014. Här låg analytikernas förväntningar på 6 335 miljoner kronor.

Det totala resultatet, efter skatt och inklusive verksamheter som betecknas som avvecklade, för fjolårets sista kvartal blev en förlust på 2 627. Det beror på de nyligen aviserade nedskrivningarna avseende Uzbekistan och Danmark på sammanlagt 7,2 miljarder kronor.

Omsättningen uppgick till 22 655 miljoner kronor, jämfört med 21 399 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning till aktieägarna på 3:00 kronor per aktie, eller totalt 13 miljarder kronor. För innevarande räkenskapsår är målet, baserat på bolagets nya utdelningspolicy, att dela ut minst 2:00 kronor per aktie.

"Som vi tidigare har berättat är 2015 och 2016 två investeringstunga år för Telia Sonera. Vi förväntar oss en stor aktivitet under 2016, till stor del beroende på en snabbare fiberutbyggnad i Sverige", skriver Teliachefen Johan Dennelind i rapporten.

"Dessutom kommer vi att öka takten i våra åtgärder inom transformation, främst avseende gamla IT-system och produkter, vilket är nödvändigt för att minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften på lång sikt", fortsätter han.

Resultatmässigt är målet för 2016 ett resultat enligt måttet ebitda, före engångsposter, i lokala valutor och exklusive förvärv och avyttringar, på samma nivå som under 2015. Investeringarna, enligt måttet capex, förväntas bli 14-15 miljarder kronor, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.

(TT)

Annons