Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Svevia ska göra korsning säkrare

Foto: Fredrik Schlyter
Foto: Fredrik Schlyter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 25 jan 2016

Bättre trafikflöde och högre säkerhet är målet när korsningen vid Huseby, öster om Skövde, byggs om till en cirkulationsplats. 

Korsningen har i rusningstid hög belastning vilket leder till långa bilköer och dålig framkomlighet för kollektivtrafiken. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket bygga om den befintliga korsningen till en cirkulationsplats. Samtidigt kommer det även att byggas två nya busshållplatser och anslutande gång och cykelväg för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. I uppdraget ingår även VA-arbeten.

Uppdraget är en totalentreprenad och värt cirka 11 miljoner kronor, håller på att projekteras och beräknas komma igång under våren och stå klart under hösten. 

 

Annons