Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Elbusstudie får stöd från Energimyndigheten

Elbuss i Göteborg. Foto: Volvo
Elbuss i Göteborg. Foto: Volvo
Publicerad av
Tommy Ekholm - 20 jan 2016

En forskargrupp vid Blekinge Tekniska Högskola har fått medel av Energimyndigheten för en tvåårig studie om beslutsunderlag för införandet av elbussar.

– Tidigare studier och undersökningar i bussbranschen har visat ett behov av anpassad upphandling av elbussar, eftersom de förutom fordonen kräver laddinfrastruktur. Målet med vår studie är att minimera riskerna för de inblandade parterna och påskynda introduktionen av elbussar samt indirekt ta nya steg mot fossilfria transporter och en hållbar framtid, säger forskaren Henrik Ny, som leder studien vid BTH.

I studien ska forskarna utveckla och testa nya hållbarhetsinriktade beslutsunderlag för upphandling av kollektivtrafiken med elbussar. Forskarna ska undersöka om på grundval av befintliga projekt med elbussar, identifiera verkliga årliga genomsnitt av kostnader, energianvändning och tillgänglighet. Man ska också mäta buller (även från acceleration) från flera elbussar, och baserat på resultaten sedan föreslå en ny EU-standard för bullermätning för bussar som omfattar acceleration. Resultaten ska intergreras i en process och affärsmodell för upphandling. Vidare ska man även testa och vidareutveckla en systemvalsmetod för förstudier till upphandling. Denna ska möjliggöra ett hållbarhetsinriktat val av batterikapacitet och laddinfrastruktur för elbussar utefter en linje.

Chalmers är den viktigaste partnern när det gäller testning och utveckling av systemvalsmetoden. Andra viktiga partner är AB Volvo och andra bussföretag, kommuner och trafikhuvudmän verksamma i exempelvis Karlskrona, Karlstad, Eskilstuna, Umeå, Borås, Göteborg samt Jönköping.

Studien ska pågå under 2016–2017 och omfattar 5 miljoner kronor, varav 4 miljoner finansieras av Energimyndigheten.