Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Kvarnholms-förbindelsen öppnar i sommar

Svindersviksbron hösten 2015. Bron är en del av Kvarnholmsförbindelsen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka. Foto: Holger Ellgaard
Svindersviksbron hösten 2015. Bron är en del av Kvarnholmsförbindelsen mellan Kvarnholmen och centrala Nacka. Foto: Holger Ellgaard
Vy över halvön Kvarnholmen, naturskönt belägen mellan Djurgården och centrala Nacka. En del av Kvarnholmsförbindelsen syns till vänster i bild. Foto: Nacka kommun
Vy över halvön Kvarnholmen, naturskönt belägen mellan Djurgården och centrala Nacka. En del av Kvarnholmsförbindelsen syns till vänster i bild. Foto: Nacka kommun
Publicerad av
Christer Wiik - 18 jan 2016

Det gamla industriområdet, halvön Kvarnholmen i norra Nacka, öster om Stockholm, har omvandlats rejält under senare år med många nya strandnära bostadsområden med utsikt över Stockholms inlopp och Djurgården. Halvön har dock haft dålig förbindelse med centrala Nacka. Det ska nu bli ändring på, då en kombinerad bro- och tunnelförbindelse över Svindersviken, snart står klar, Kvarnholmsförbindelsen.

Kvarnholmen ligger i Nacka mittemot Djurgården. Här utvecklas en ny stadsdel, med bostäder, arbetsplatser, närservice, restauranger, skola, kultur och rekreation. Kvarnholmsförbindelsen är mycket viktig för den framtida utvecklingen av Kvarnholmen, men också för Nacka kommun i sin helhet. Kommunen står inför en rekordartad förtätning de närmaste åren i samband med att kommunen ska få en tunnelbanelinje dragen till sig. En av förutsättningarna för den nya tunnelbanan är nämligen att bygga en stor andel nya bostäder i centrala Nacka.

Bro och tunnel samt gång- och cykelvägKvarnholmsförbindelsen består av en tunnel under Ryssberget, en bro över Svindersviken och en anslutningsväg till det befintliga vägnätet på Järlahöjden. Dessutom ska en gång- och cykelväg mellan bron och Vikdalsvägen anläggas. Lanseringen av bron har skett med hjälp av tillfälliga stöd som placeras på två pontoner samt med SPMT-fordon som har genomfört själva förflyttningen. Bron är inklusive brostöden cirka 195 meter lång med bågens spännvidd på 145 meter. Bron är en kompositbro i en kombination av stål och betong där brons stödfundament finns på land. Bron rymmer två dubbelriktade körfält för bil- och kollektivtrafik samt en gång- och cykelbana om 3,5 meter på den östra sidan av bron. Våren 2015 lanserades Svindersviksbron på plats över viken, därefter fortsatte byggarbeten med att anlägga gång- och körbana, räcken och belysning på bron.- Bron blev färdigbyggd i månadsskiftet oktober-november, säger Rikard Dahlström, projektledare på Nacka kommun. Gjutningsarbetet på bron är klart, brobågarna är färdigmålade och brons sista beläggning läggs i vår, enligt Dahlström.

En viktig del av Kvarnholmsförbindelsen är tunneln under Ryssberget.- I tunneldelen har vi lagt på bär- och bindlager, det som saknas är slitlager som läggs i vår. Efter nyår påbörjas installationer i såväl tunneln som på bron, det handlar bland annat om funktions- och effektbelysning, avslutar Rikard Dahlström.

FaktaKvarnholmsförbindelsenSvindersviksbron: Två körfält samt gång- och cykelväg.Tunnel under Ryssberget: längd 310 meter, med ett körfält för vardera riktning. Gång- och cykelväg till VikdalenEntreprenör: Implenia (fd Bilfinger Berger)Byggherre: Nacka kommunFinansiering: Nacka kommun 55 procent, Kvarnholmen Utveckling 45 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annons

Annons

Annons