Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Full verksamhet i projekt Slussen

Slussen är i så dåligt skick att anläggningen måste rivas och byggas upp från grunden. Problemen beror på att betongen bryts ner och på att grundläggningen misslyckades när Slussen byggdes på 1930-talet. Foto: Christer Wiik
Slussen är i så dåligt skick att anläggningen måste rivas och byggas upp från grunden. Problemen beror på att betongen bryts ner och på att grundläggningen misslyckades när Slussen byggdes på 1930-talet. Foto: Christer Wiik
En del av de förberedande arbetena i projekt Slussen innebär att riva Kolingsborg. Arbetet påbörjades i oktober och pågår fram till årsskiftet 2015-2016. Där Kolingsborg ligger idag ska en provisorisk bro byggas. Arbetet börjar i januari 2016 och ska vara färdigt till sommaren. Den ska under fyra år hantera trafiken mellan Slussen och Gamla Stan, då den östra bron rivs och nya huvudbron byggs. Foto: Christer Wiik
En del av de förberedande arbetena i projekt Slussen innebär att riva Kolingsborg. Arbetet påbörjades i oktober och pågår fram till årsskiftet 2015-2016. Där Kolingsborg ligger idag ska en provisorisk bro byggas. Arbetet börjar i januari 2016 och ska vara färdigt till sommaren. Den ska under fyra år hantera trafiken mellan Slussen och Gamla Stan, då den östra bron rivs och nya huvudbron byggs. Foto: Christer Wiik
Visionsvy från huvudbron mot Södermalm. Illustration: Foster + Partners 2014
Visionsvy från huvudbron mot Södermalm. Illustration: Foster + Partners 2014
Publicerad av
Annika Wihlborg - 18 jan 2016

Nu märker definitivt gemene man av att Slussen-projektet är igång, då så gott som hela området idag är en stor byggarbetsplats.  Höstens arbeten har framförallt handlat om ledningsomläggningar och rivningsentreprenader.

I slutet av september tog Stockholms stads kommunfullmäktige ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnaden av Slussen. Beslutet innebär att den uppskattade projektkostnaden på 12,1 miljarder kronor godkändes av politikerna, vilket även gav klartecken för projektets två största entreprenader,Entreprenaderna genomförs i en lärande samverkansentreprenadform och omfattar bland annat rivning, pålning och färdigställande av Katarinavägen samt uppförandet av en ny slussanläggning med kajer samt brokonstruktioner på Södermalm.  En målsättning för dessa två entreprenader är att utarbeta en ”Slussenmodell”, en innovativ modell för samverkan i byggbranschen som även kan tillämpas på andra byggprojekt i framtiden. Slussenmodellens grund består i sin tur av redan beprövade modeller som utvecklats med hänsyn till nya Slussens unika förutsättningar.

300 000 personer ska dagligen kunna passera Slussen under byggtidenInom projektets två största entreprenader finns flera utmaningar. Man måste exempelvis kunna säkerställa avbördningen mellan Söderström och Saltsjön under hela byggtiden samt öppna slussarna vid höga vattenflöden. Förekomsten av fornlämningar i området och det faktum att drygt 300 000 människor dagligen ska kunna passera Slussen under hela byggtiden hör också till projektets utmaningar.– Under hösten färdigställs samtliga ledningsarbeten som är en förutsättning för att nya Slussen ska kunna byggas. I augusti inleddes projektets trafikförberedande arbeten och under vintern etableras en vändplats för bilar som kör på Skeppsbron från city. Vi anlägger även en vändplats i mitten på Katarinavägen, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för nya Slussen på Stockholms Stad.

Provisoriska busshållplatser när Katarinavägen stängs avMed start i januari 2016 leds all trafik om till den yttre, östra bron, vilket frigör utrymme för att kunna göra förstärkningar och bygga en provisorisk del vid den inre, västra bron. Nya busshållplatser kommer att byggas vid Södermalmstorg som en förberedelse inför att stadsbussarna så småningom leds om via Folkungagatan och Söderledstunneln. De nya busshållplatserna kommer att användas i fyra år, den tidsperiod då Katarinavägen är avstängd. Så småningom led all trafik om till de västra, inre bron. Samtidigt ska den östra bron rivas och ersättas med en ny bro. För närvarande pågår även arbetet med att förbereda en vändplats för bussar på Katarinavägen, i höjd med trappan upp till Glasbruksgatan.

Katarinahissens första renoveringsetapp har färdigställts– Just nu pågår gatuarbeten vid Munkbron och Slussplan. Arbetet sker etappvis och flyttas successivt, för att minimera konsekvenser för trafiken. Arbetet utförs för att förbereda inför större arbeten längre fram i projektet. Den första etappen av Katarinahissens renovering, som bland annat inkluderade underhållsarbeten av stålkonstruktionen, är avslutad. I nästa etapp, i samband med att de östra delarna av Slussen börjar rivas, förstärks grundläggningen och hissmaskineriet byts ut, säger Eva Rosman.Rivningen av Kolingsborg pågår nu, vilket kommer att bereda plats för en provisorisk bro över Södre torn. Bron börjar byggas i januari och står klar till sommaren 2016. Den provisoriska bron med två körfält och en gång- och cykelbana på respektive sida ska i fyra års tid trafikeras av fordon som kör mellan Slussen och Gamla Stan, då den östra bron rivs och nya huvudbron byggs.

 

 

Annons