Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

London testar framtidens bussar

Foto: Most Photos/Anton Balazh
Foto: Most Photos/Anton Balazh
Publicerad av
Henrik Ståhl - 15 jan 2016

 

EU-projektet European Bus System of the Future 2 har startat. Projektet är en del av Horisont 2020, det största ramprogrammet någonsin inom EU för forskning och innovation. Syftaet är att utveckla IT-lösningar som ska göra framtidens bussresande mer attraktivt och effektivt. Operatörer, trafikhuvudmän, busstillverkare och systemleverantörer har gått samman och formulerat ett antal specifikationer och rekommendationer för IT-system som är viktiga för ett välfungerande bussystem. Bland annat har man fokuserat på att etablera standarder och branschrekommendationer för att förenkla samarbetet mellan olika leverantörer. Nu ska konceptet testas i ett fältförsök med stadsbussar som går i trafik i London. London har ett bussystem som varje dag transporterar sex miljoner resenärer. – Vi tror att resenärer upplever bussresandet som attraktivt om de kan få aktuell information i realtid om nuläge och eventuella störningar. Det har varit vår utgångspunkt i projektet, säger Ulf Bjersing, chefsarkitekt på Hogia Public Transport Systems i ett pressmeddelande.Det kräver ett sömlöst utbyte av information mellan alla delsystem som är aktiva i ett kollektivtrafiknätverk, såsom bussarnas ombord-system och system för drift och trafikövervakning.Eftersom det kan vara många leverantörer inblandade i ett kollektivtrafiknätverk är system med öppna gränssnitt och användandet av standarder en förutsättning för ett sömlöst informationsutbyte och det har varit centralt i Hogias produktutveckling under många år. I fältförsöket används PubTrans, Hogias integrationssystem för kollektivtrafikinformation, för att knyta samman och harmonisera information från de olika leverantörerna. – Vi har alltid strävat efter att leverera en teknisk plattform som inte stänger in kunden i en specifik teknisk lösning utan ger möjligheten att kombinera fördelarna i flera olika system. Det är speciellt viktigt för Transport for London eftersom de varje år köper in 800 nya bussar, säger Ulf Bjersing.  EU-projektet European Bus System of the Future 2 kommer att pågå till år 2018.