Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Ny helikopterhangar ska göra Ronneby till Sveriges största flygbas

Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag.  När Ronnebypaketet slutförts kommer Kallinge att vara en av de svenska flygflottiljer som har flest flygplan och helikoptrar. Foto: Nicklas Gustafsson, Försvarsmakten
Rörlighet och flexibilitet kännetecknar Försvarsmaktens helikoptrar. Det gör dem till en värdefull resurs oavsett om det rör sig om räddningsoperationer, transporter eller spaningsuppdrag. När Ronnebypaketet slutförts kommer Kallinge att vara en av de svenska flygflottiljer som har flest flygplan och helikoptrar. Foto: Nicklas Gustafsson, Försvarsmakten
Publicerad av
Annika Wihlborg - 14 jan 2016

I juli 2015 togs första spadtaget till en kombinerad helikopterhangar och administrationsbyggnad på flygflottiljen F17 i Kallinge i Blekinge. Helikopterhangaren, som tar i bruk senast sommaren 2017, ingår i Ronnebypaketet, en statlig satsning på nya byggnader och ny infrastruktur på F17 som omfattar totalt 700 miljoner kronor.

 När Ronnebypaketet slutförts kommer Kallinge att vara en av de svenska flygflottiljer som har flest flygplan och helikoptrar. Skanska har fått i uppdrag att bygga den nya helikopterhangaren med tillhörande administrationsutrymmen och möteslokaler. Byggnaden får en bruttoyta på 21 000 kvadratmeter och ska rymma 17 helikoptrar och Skanskas kontrakt med byggherren Fortifikationsverket är värt 300 miljoner kronor, medan den totala projektkostnaden för helikopterhangaren beräknas hamna på drygt 400 miljoner kronor.

Utöver helikopterhangaren ingår även ett nytt flygledartorn som tas i bruk den 20 december, ny helikopterplatta, transportplatta och incidentplatta samt drivmedelsförsörjning till plattorna i Ronnebypaketet.  Dessutom ingår installation av nödvändig infrastruktur, exempelvis vägar, vatten, el, avlopp och fjärrvärme.

Markarbeten och gjutning av betongfundament pågår– Hela Ronnebypaketet består av ett stort antal generalentreprenader. Hittills har tre entreprenader färdigställts; flygledartornet, flytt av en kylvattenledning, Infraförsörjningen etapp 1 till alla delprojekten innefattande infrastrukturinvesteringar i form av transformatorstationer, vägar och förberedelser inför en framtida fiberuppkoppling. Infrastruktursatsningen var en nödvändighet för att kunna bygga flygledartornet och helikopterhangaren, säger Ingvar Liinanki, projektledare på Fortifikationsverket.I augusti 2015 inleddes markarbetena på helikopterhangaren. Markarbetena pågår fortfarande, parallellt med gjutning av betongfundament samt montering av den prefabricerade betongstommen av betongelement. Markarbetena beräknas pågå fram till våren 2016. När gjutningen av betongfundament och stommen är monterad så inleds arbetet med att bygga tak, portar samt ett glastak.– Projektet präglas av en tuff tidsplan som Skanska än så länge lyckats hålla. Det här är Skanskas första helikopterhangarprojekt, vilket innebär att mycket är nytt för dem. Den här typen av fastighet innehåller ju en mängd specialinstallationer för exempelvis, släcksystem med vattendimma, kylinstallationer och trycklufts- och torrluftstillförsel, säger Ingvar Liinanki.