Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Sollentuna planerar linbana

Foto: Sollentuna kommun
Foto: Sollentuna kommun
Publicerad av
Henrik Ståhl - 12 jan 2016

I Sollentuna, strax norr om Stockholm, genomför kommunen just nu studier för att etablera en linbana och vid Transportforum i Linköping 12-13 januari 2016 presenterar Sollentuna mer om det pågående arbetet. Linbanor som kollektivtrafiklösning är nytt i Sverige. Internationellt är det däremot redan en etablerad och växande form för kollektivtrafik i städer.

En fördel med urbana linbanelinjer är att de kan ha liknande passagerarkapacitet som en spårvagnslinje, samtidigt som den är billigare att bygga och har lägre miljöpåverkan än flera andra kollektivtrafiklösningar. Andra fördelar är driftsäkerhet, bekvämlighet och att de vid byggande kräver ett litet markintrång.

I Sollentuna utvecklas just nu den nya stadsdelen Väsjön med plats för cirka 10 000 nya invånare.

- För att knyta ihop stadsdelen med pendeltågstrafiken planerar kommunen nu för en linbana mellan Väsjön och Häggviks tågstation. Linbanor ett nytt sätt att skapa en attraktiv, sund och tillgänglig stad, säger Lisa Brattström, projektledare i Sollentuna kommun.

Geografiskt ligger Väsjön drygt två kilometer från närmaste pendeltågsstation. För att maximera nyttan av linbanan planeras även två mellanstationer, bl a vid Rudbecksskolan som är en av landets största gymnasieskolor.

Del av kollektivtrafikenUnder sommaren 2015 genomförde Sollentuna ett programsamråd kring linbana Häggvik-Väsjön. Närmare 70 skriftliga synpunkter kom in och under 2016 fortsätter nu arbetet med att lösa frågor kring lagstiftning, finansiering och teknik.

-Ambitionen är att linbanan ska bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken och gälla under SL:s biljettsystem, säger Lisa Brattström.

Men för att nå dit finns en del utmaningar att övervinna. Exempelvis omfattas inte urbana linbanor av kollektivtrafiklagen. Frågan är om det trots detta går att bedriva linbana som kollektivtrafik och en del av SL-trafiken eller om det krävs en lagändring. En annan utmaning är att landa och komma överens med berörda om parter om en affärsmodell.

För att komma vidare i planeringen har Sollentuna bl a inlett ett samarbete med Göteborg. Där finns redan långt gångna planer på att bygga en linbana över Göta älv, som idag utgör en kraftig barriär med långa restider till följd.